Ekotašky

V rámci druhého kroku jsme se zabývali tématem "Odpady". Vypracovali jsme analýzy v jednotlivých třídách i srovnávací analýzu.

Ekotašky

Prvotní motivací nám byla exkurze na Sběrném dvoře Mohelno a následně ve firmě ESKO-T, kam je směsný odpad z naší školy svážen a dále zpracováván. Při prohlídce skládky v Petrůvkách jsme se rozhodli, že vytříděný odpad v naší škole využijeme k tvoření a uděláme všechno pro snížení množství směsného odpadu.

Uspořádali jsme celoškolský projekt "Země bez odpadů", kde jsme si například hrou "Na třídílky" procvičili správnost třídění odpadů, zjišťovali jsme čas rozpadu obalů v přírodě, napsali vzkaz planetě Zemi, naučili se orientovat v symbolech uvedených na obalech, uklidili okolí naší školy a vytvořili z odpadů výrobky, které jsme prezentovali na výstavě v aule školy. Poté žáci CŽP - Ekotýmu navrhli vytvoření pravidel pro třídění a ve spolupráci s ostatními žáky vytvořili "Desatero správného třídění odpadů", kterým se nyní musí všichni řídit.

Po nabytí vědomostí o odpadech vypracoval Ekotým ve spolupráci s ostatními žáky ve třídách analýzu Odpady. Každá třída obdržela jiné otázky a vytvořila EKOTAŠKU. Ekotým pak seznámil ostatní  žáky s výsledky analýzy na zasedání CŽP.

Na závěr žáci vypracovali "Srovnávací analýzu 2016 - 2018" v níž porovnávali každou odpověď zvlášť. Podařilo se nám, že žáci jsou důslednější v třídění odpadů a nepohazuji odpadky v okolí školy. Pochopili smysl a důležitost třídění všech odpadů, určili si kontroly třídění, vytvořili z vytříděného odpadového materiálu velmi zajímavé výrobky, které lze dále používat. Výsledkem naší snahy je i výrazné snížení množství směsného odpadu, což byl náš největší cíl.

Do budoucna bychom chtěli usilovat o zakoupení kontejneru na nápojové kartony, neboť v rámci projektu "Ovoce do škol" dostáváme mléka a džusy v krabičkách a tohoto odpadu máme největší množství.   

autor: Romana Dvořáková

2. krok: ANALÝZA
Škola: ZŠ Mohelno
Téma: Odpady
Krok: Analýza

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se