"Domácí zahrádka" aneb ekosystém ve skle

Žáci v rámci distanční výuky vytvářeli vlastní ekosystémy, aby se blíže seznámili s podmínkami, které jsou nezbytné pro jejich udržitelnost.

"Domácí zahrádka" aneb ekosystém ve skle

Přes jarní prázdniny dostali žáci 6. ročníku v přírodopise za úkol vytvořit si vlastní „zahrádku“ ve skle. Pomocí metodického postupu si žáci nejprve vytvořili jednotlivé vrstvy (kameny, uhlí, půda), kde si poté zasadili rostliny vlastního výběru.
Celý experiment je zajímavý v tom, že je ekosystém uzavřený a zcela soběstačný. Vytváří si koloběh vody a podmínky pro život. Je samozřejmě zapotřebí nastavit počáteční podmínky natolik vhodné, aby se ekosystému dařilo. A někteří žáci byli při vytváření „zahrádky“ tak šikovní, že jim přežila i do dnešního dne (1 měsíc).
Při diskuzi žáci dedukovali, že podstatou správně vytvořeného ekosystému je klíčové množství vody, který ekosystému dodáme.
Celý experiment se žákům velmi líbil a do dnešního dne soutěžíme o nejdéle funkční ekosystém.

Kroky a témata Ekoškoly:

Tato aktivita žákům ukázala, že nastavení podmínek pro správnou funkci ekosystému má mnoho proměnných. Sami se stali tvůrci vlastního ekosystému, který dále pozorovali. Aktivita se vázala především k tématu Biodiverzita, jelikož žáci porovnávali své ekosystémy i z hlediska druhové diverzity.

BIODIVERZITA
Škola: ZŠ a MŠ Štramberk
Téma: EV ve výuce
Krok: Biodiverzita

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!