Dešťové kapičky dostaly nožičky

Voda a její ubývání v krajině je velký problém, proto jsme se rozhodli uspořádat osvětovou akci a také něco konkrétního zrealizovat přímo na naší školní zahradě.

Dešťové kapičky dostaly nožičky

V naší Ekoškole se od loňského roku věnujeme revitalizaci školní zahrady. K pěstování bylinek využíváme kompost z našich školních vermikompostérů a propagujeme přírodní hnojení. Dalším krokem a posunem v našem programu Ekoškola bylo rozhodnutí využívat k zalévání rostlin dešťovou vodu.

Nakoupili jsme dvě velké nádrže (510 l) s výpustným kohoutem a sběrače dešťové vody. Žáci II. stupně upravili místo u okapů, abychom je mohli usadit a oslovili jsme klempíře z řad rodičů. Sběrače dešťové vody zabudoval tatínek jedné žákyně do stávajících okapů zdarma. Naším cílem bylo naučit děti i dospělé vážit si vody, upozornit na možnost šetření vodou v domácnostech a seznámit je s vodou jako s prostředím, kde žijí drobní živočichové a rostliny.  K tomu jsme rádi využily nabídku ke spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích.  Společně jsme připravili program na téma VODA, který proběhl na jejich tradiční akci s názvem Procházka po Zemi. Zábavné, soutěžní a tvořivé dopoledne u rybníka pod Bílou strání se uskutečnilo v sobotu 19. 5. 2018.

Naším hlavním úkolem bylo předvést účastníkům malou ekopohádku „O dvou malých kapičkách“ na téma šetření vodou v rodinách. Rozhodli jsme se vytvořit obří leporelo z kartonu a na jeho pozadí vyprávět a zapojovat děti do příběhu. Ekotýmáci nadšeně vymýšleli, připravovali a malovali, ale na samotné vyprávění si netroufli. Pomohly nám lektorky ze SEVERU.

Součástí programu byla také stezka podél potoka, na kterou připravili členové Ekotýmu úkoly a otázky o vodě. Děti v doprovodu rodičů za jejich splnění získávaly vodu do „vysychající studánky“, kterou museli donést do cíle. Další aktivitou připravenou Ekotýmem byla propagace textilních nákupních tašek a jejich zdobení.

O průběhu a realizaci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“ jsme informovali celou školu i veřejnost prostřednictvím školního rozhlasu, tematické nástěnky, zprávy na regionálních webových stránkách, webových stránkách školy. Místní kabelová televize natočila krátkou reportáž z akčního dne.

Ekopohádku a vytvořené leporelo využijeme pro zpestření výuky prvouky nejmladších školáků. V rámci projektu vznikla i domalovánka této pohádky, kterou jsme dětem rozdávali a která jim připomene všechny možnosti šetření vodou u nich doma.

 

Z akce máme dobrý pocit. Akčního dne se účastnilo 38 dětí a 17 dospělých. Přiměli jsme několik desítek dětí zamyslet se nad významem vody. Chceme, aby ji nebraly jako samozřejmost, na které jim nemusí záležet a znaly její cenu.

A jaké jsou reakce účastníků?

„Asi ještě nikdy jsme se tak netěšili, až začne pršet -  abychom viděli, jak se nádrže plní. A zrovna je takové suché období.“

„Hurá, konečně nebudeme muset tahat vodu přes celý dvůr.“

autor: Mgr. Lenka Čermáková

 

Výzva s IKEA
Škola: ZŠ Litoměřice
Téma: Voda

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se