Den Země na naší škole

Zvolili jsme si témata Voda a Půda v areálu školní Ukázkové přírodní zahrady. Cílem bylo pochopit vzájemné vztahy v ekosystémech a jejich ovlivňování člověkem.

Den Země na naší škole

Pro spolužáky na 1. stupni jsme připravili akční dopoledne, abychom jim zábavnou formou přiblížili, jak to v přírodě funguje a ja do toho zasahuje člověk, protože především voda se stává celosvětovým problémem. Důležité bylo také to, aby žáci pochopili, že i oni jsou součástí přírody a mnohou mnohé ve svém okolí ovlivnit.  

Podílel se na tom Ekotým, spolužáci, koordinátorky a radou přispěli i vyučující Fy, Che a Př. Aktivity navrhli sami žáci a obstarali i pomůcky. Skupiny si připravily stanoviště s aktivitami - různá kouzla s vodou, ukázky znečišťování vody, význam vody jako součásti těl živých organismů, diskuse nad obrázky zdravé krajiny a krajiny ohrožené suchem a co z toho plyne pro člověka. Na stanovišti u kompostu byl umístěn vermikompostér s ukázkami biologického odpadu pro žížaly, hotový vermikompost, žížalí čaj i lupy a misky na pozorování. Zároveň děti porovnávaly běžný kompost s vermikompostérem.  

Myslíme si, že děti akce moc bavila, protože byly schopné některé získané souvislosti a informace použít ve svých kresbách na chotníku a diskutovat o nich. Některé už si plánovaly, jak na rodičích vylákat domácí zoo v podobě vermikompostéru, a tak zužitkovat drobný bioodpad.

V tomto školním roce jsme se zaměřili na téma Jídlo a svět, uvažujeme také o využití školní zahrady pro téma Biodiverzita. Při práci s žáky se nám osvědčila pravidelná a postupná práce po malých krůčcích. 

autor: Marie Pešková

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE
Škola: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice
Téma: Voda
Krok: EV ve výuce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se