Den po konci světa

Na Základní škole v Šenově využili peníze z výzvy Měním školu s IKEA na školní odpadovou kampaň.

Den po konci světa

Ekotým na ZŠ Šenov se rozhodl informovat své spolužáky o problematice odpadů. Chtěli ukázat, že některé odpady nemusejí vůbec vzniknout, a pokud už vzniknou, tak má smysl je třídit. Bylo jim ale jasné, že cesta příkazů, napomínání a kontroly není ta nejlepší. Ale jak tedy na to? Zkusili kombinaci naučného videa s únikovou hrou.

Ekotým společně všechno naplánoval a žáci si rozdělili úkoly. Domluvili se, že do příprav hry zapojí žáky z 8. a 9 tříd a video a další materiály potřebné ke kampani vyrobí členové Ekotýmu.

EXIT GAME

Koncept hry

Hra simuluje hypotetickou situaci, kdy v důsledku globální katastrofy způsobené lidskou činností (celosvětového kataklyzmatu) dojde k uvěznění skupiny lidí v uzamčeném prostoru (sklepní prostory školy). Hra od hráčů vyžaduje kooperaci při řešení celé řady úkolů a šifer, kterým musejí přijít na kloub, aby dokázali uniknout. Není při tom potřeba žádných zvláštních schopností. Důležitý je hlavně smysl pro spolupráci.

Jednotlivé úkoly a šifry pracují s problematikou udržitelného rozvoje. Hráči musejí zjistit k jaké neblahé události na Zemi došlo, co bylo její příčinou a jaký byl její průběh (výbuch atomové bomby, radiace, globální válka o zdroje, blackout apod.)? Zdrojem pro řešení jsou novinové výstřižky, deníky nebo fragmenty informací z encyklopedií a odborné literatury.

Další úkoly, které povedou k osvobození skupiny hráčů ze zajetí, mají charakter praktických činností. Hráči využívají předměty (odpad určený k recyklaci) které v místnosti naleznou. Jde například o výrobu kompasu z prázdné hliníkové plechovky, výrobu filtračního zařízení na vodu z PET láhve, výrobu vahadel z plastových obalů od margarínu, výrobu el. monočlánku z citronů nebo brambory. Všechny tyto pomůcky následně využijí při řešení celé řady rébusů.

 

Tvorba hry

Někteří členové Ekotýmu měli na starosti koordinaci prací v 8. a 9. třídách, vysvětlení podstaty projektu žákům, komunikaci s koordinátorem projektu a pedagogy hodin, ve kterých se měla úniková hra vytvářet. Samotnou tvorbu rozdělili na 2 fáze.

 

1. fáze – tvorba koncepce a podkladů

Žáci 9. tříd vytvářeli v hodinách fyziky a českého jazyka metodiku (res. pravidla a úkoly) pro základní verzi hry. Vznikl herní scénář, zdroje informací pro řešení úkolů a podklady pro výrobu pomůcek a šifer (jejich technická dokumentace a pracovní postup jejich výroby). Jednotlivé úkoly vycházejí z obecných zásad, které uplatňujeme při recyklaci odpadu. Podstatná je znalost jednotlivých materiálů, jejich opakovaná využitelnost a možnosti jejich zpracování.

 

2. fáze – tvorba úkolů a pomůcek

Žáci 8. tříd v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy vyráběli a připravovali pomůcky, šifry podle návodů od deváťáků. K výrobě pomůcek použili recyklované materiály, které si sami zajistili.

 

Odpadová kampaň

Žáci Ekotýmu společně s panem učitelem Huťkou připravili scénář pro video s tématem problematiky produkce plastů a jejich hromadění na skládkách. Podle scénáře pak natočili a sestříhali video, na které se můžete podívat níže. 

Součástí kampaně bylo také umístění lisů na PET lahve na chodby školy a informování spolužáků o jejich funkci. Další členové Ekotýmu vytvářeli plakát s tímto tématem, ke kterému připravili žáci 8. třídy podklady.

Průběh kampaně

Hlavní akce proběhla v průběhu jednoho dne. Žáci Ekotýmu umístili do každé učebny II. stupně školy plakát upozorňující na problematiku nadprodukce plastů. Během každé přestávky promítali na chodbách žákům školy video o problematice třídění plastů. Součástí kampaně byla také soutěž, které se mohli zúčastnit všichni oslovení žáci.

Jak hodnotí průběh projektu žáci Ekotýmu?

S tvorbou základní dějové linie a zápletky únikové hry musel pomoci pan učitel Tomáš Huťka. Vytvořil pevný rámec příběhu a několik dokumentů, které se později stali základem zápletek a šifer.“

 

„Součástí projektu byla snaha umístit v každém patře školy na stěnu chodby lis na PETláhve.Druhé patro školní budovy bylo postaveno jako nástavba a jeho stěny jsou tvořeny pouze sádrokartonovými příčkami. Ukázalo se velikým problémem na takovou stěnu lis umístit. Vyřešili jsme to instalací lisu na kovový sloupek zábradlí.

 

„Věříme, že když se děti naučí efektivně třídit odpad ve škole, mnohé z nich pak přenesou tento návyk do svého osobního života a přijmou toto chování za své i v dospělosti.“

Výzva s IKEA
Škola: ZŠ Šenov
Téma: Odpady

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se