Den otevřených dveří na školní zahradě

V září 2019 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Při této příležitosti měli všichni návštěvníci možnost seznámit se s nově instalovanými naučnými prvky na školní zahradě.

Den otevřených dveří na školní zahradě

V září 2019 se na naší školní zahradě uskutečnil všemi oblíbený Den otevřených dveří. Na přípravě této velké akce se podíleli vyučující, vybraní žáci 1. a 2.stupně a členové Ekospojek a zástupci Žákovského parlamentu. Tento den se všichni skvěle bavili, kromě oblíbených dílniček, ve kterých našli uplatnění všechny kreativní duše bylo na školní zahradě k vidění i spousta jiných stanovišť, kde rodiče společně s dětmi plnili různé úkoly. Jako např. mineralogická výstava, která se obzvláště líbila příznivcům přírodopisu. Děti si mohly užít i spoustu vybavení naší školní zahrady, které je interaktivní a naučné (ukázky regionálních kamenů, ptačí budky, 10 infotabulí v podobě naučných her a kvízů, keltský kalendář, vyvýšené záhony na pěstování zeleniny, nově vysazené méně známé dřeviny, vrbová chýše, dřevěné zvířecí pexeso, poznávačka bylin a dřevin). Každý si však našel to své jako třeba ti, které baví cizí jazyky. Na této akci se nabízela i stanoviště i s anglickým a německým jazykem, a tak se mohli učit jazyky zábavnou formou. Pro čtenáře zde byla připravena literární čajovna, kde jste si mohli příjemně odpočinout. Zejména u menších dětí se velkého ohlasu těšil zoo koutek a jednoduché pokusy. Abychom školu a její žáky představili ještě blíže, vystavili jsme na chodbě jejich práce z výtvarných a fotografických soutěží a také jsme jim představili nově vzniklou venkovní učebnu s ukázkou ptačích budek. Děti a rodiče se s naší školou seznámili venku u uvnitř a moc se jim to tu líbilo. Podle všech to byla velice vydařená akce. 

Jedním z vybraných témat, kterému věnujeme pozornost je téma Prostředí školy. 
Proto se neustále snažíme zlepšovat okolní prostředí školy. Naše školní zahrada je vybavována stále novými naučnými prvky, které napomáhají zlepšovat podmínky pro badatelské pozorování žáků i k získávání pracovních dovedností. 

Analýza: 
„+“ 
•    nová venkovní učebna
•    nové výukové prvky na školní zahradě
•    zlepšování okolí školy
•    úklid okolí školy
•    péče o školní zahradu a rostliny
•    pěkné a upravené prostředí školy (vnitřní / venkovní)

„-“
•    málo odpadkových košů v okolí 
•    občasný vandalizmus

Plán – téma: Prostředí školy
•    využívání venkovních učeben
•    práce na školní zahradě
•    úklid okolí školy
•    zalévání a pletí zeleně
 

Zdeňka Vachatová


Škola: Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
Téma: Prostředí školy
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!