Den jara (po dvouleté covidové odmlce)

Žáci z Ekotýmu se rozhodli uskutečnit po dvouleté odmlce opět akci pro veřejnost. Připravili hry a soutěže na téma ochrana přírody, klimatické změny a odpady. Nechybělo občerstvení a malý dárek.

Den jara (po dvouleté covidové odmlce)

Den jara na ZŠ Habrmanova

V sobotu dne 19. března proběhla na naší škole ZŠ Habrmanova tradiční akce - Den jara.
Na 10 stanovištích si mohli všichni účastníci vyzkoušet svoje fyzické schopnosti, tvořivé dovednosti i intelektuální znalosti v oblasti třídění odpadu a ochrany přírody. Všechna stanoviště včetně pestrého občerstvení si výhradně řídili a organizovali žáci z „Ekotýmu“ a jejich spolužáci. Svého úkolu se zhostili na jedničku! Obětovali ze svého volného času řadu hodin na přípravu, následné 3 hodiny na jednotlivých stanovištích, kde se věnovali soutěžícím a poté i úklidu. To se už jen tak nevidí!
Den jara předčil veškerá očekávání – napočítali jsme 117 dětských účastníků. Na vstupném se vybrala spousta vybitých baterií či vysloužilého elektrozařízení do soutěže „Recyklohraní“ a finanční částka bude použita na školní pomůcky a potřeby pro naše nové spolužáky z Ukrajiny.
Velké poděkování náleží žákovi ze 7.A a jeho tatínkovi, kteří vyrobili do trvalkového záhonu a škole věnovali příbytek pro hmyz – „Hmyzí hotel“.

Celou tuto aktivitu finančně podpořil Spolek Maximum. Díky jeho příspěvku byla zakoupena pro každého dětského účastníka sladká odměna a žáci mohli nakoupit suroviny pro přípravu malých chuťovek. Návštěvníci ochutnali pikantní mrkvovou pomazánku a buchtu ke kávě, čaji či výborné citronádě. Všem účastníkům přišla tato „chuťovka“ mimořádně vhod.

Žákům z Ekotýmu se podařilo po dvouleté odmlce znovu uskutečnit a to s velkou odezvou tradiční akci "Den jara" určenou nejenom pro žáky naší školy, ale pro širokou veřejnost. V plánu činností jsme si mohli odškrtnout nejenom , že jsme akci splnili, ale především, že se opravdu vydařila!

Tak za rok - opět na shledanou.

Alena Janková


Škola: ZŠ Hradec Králové, Habrmanova
Téma: Prostředí školy
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!