Den činu Ekoškoly - Olympijský týden

Letos proběhl v naší škole týden činu, zaměřený na novou oblast, kterou jsme v loňském roce přibrali k řešení – na dopravu. Cílem akce bylo podniknout daný týden co nejvíce cest do školy šetrným způsobem a podpořit zdravý pohyb.

Den činu Ekoškoly - Olympijský týden

Sportovně šetrný týden 12. 2. – 16. 2. 2018 měl návaznost na již proběhlou ekologickou akci zaměřenou na dopravu do školy „Oblékáme hada Edu“.

Na schůzce školního Ekotýmu jsme vyhodnotili, že s počtem dětí, které jezdí do školy autem, musíme něco udělat. Myšlenka se nám propojila s nastávající zimní olympiádou. Rozhodnutí bylo jasné – ukázat, přes sportovní aktivity probíhající ve škole, že pohyb není jen zdravý, ale i zábavný.

S týdenní akcí nám pomáhali učitelé tělesné výchovy a učitelé z širšího Ekotýmu školy. Sešli jsme se s nápady, s možnými disciplínami, s návrhy uskutečnění i s návrhy prezentace akce. Žáci 2. stupně měli možnost o svačinové přestávce využívat po celý týden tělocvičnu a trávit tak tento čas aktivně. Děti 1. stupně zažívaly v rámci hodin tělesné výchovy sportovní klání v olympijských disciplínách upravených na prostory tělocvičny – biatlonu, běhu na lyžích, skoku na lyžích, hokeji. Z každé třídy pak byla vyhlášena dle výsledků nejlepší dívka a chlapec. V hodinách výtvarné výchovy jsme aktuálně kreslili témata olympiády, která jsme umisťovali na nástěnku i s výsledky disciplín v jednotlivých třídách. Co bylo však tento týden nejdůležitější, to byla doprava do školy – pěšky nebo veřejnou dopravou, která byla monitorována Ekotýmem a počty zapisovány do tabulky. Zpětná vazba byla okamžitá. Každá třída měla hned jasnou představu, jak je na tom ve srovnání s ostatními třídami i se svými výsledky z již proběhnuvší ekoakce „Oblékáme hada Edu“.

Za olympijský týden se podařilo v každé třídě snížit počet dětí dopravujících se do školy autem. Tři třídy z pěti měly v pátek krásnou nulu a do zbylých dvou tříd přijelo autem po jednom dítěti. Naše zjištění, že ekologicky šetrná a zároveň zdraví prospívající cesta do školy, to o co nám šlo, se v rámci našich sil uskutečnit dá, a tak se šetrné dopravování do školy může stát samozřejmostí každého dne. Proběhlá akce měla podporovat myšlenku, že pohyb je nejen zdravý a zábavný, ale i důležitý při cestě do i ze školy. Měla zdůraznit naše šetrné chování k prostředí, ve kterém žijeme. A také poukázat na důležitost bezpečnosti u školy.  

Máte podobný problém jako my? Chtěli byste s touto oblastí také něco udělat? Vzhledem k tomu, že cílem je dlouhodobé udržení nastavené pozitivní dopravní situace, je potřeba dopravní monitoring pravidelně opakovat, což my děláme právě přes ekoakci  „Oblékáme hada Edu“. Pro motivaci k dosažení vytyčených cílů je výborné využívat pro děti zajímavá témata, například jako my jsme využili zimní olympiádu.  

autor: Zdeňka Kučerová a Ekotým


Škola: ZŠ a MŠ Křtiny
Téma: Doprava
Krok: EV ve výuce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se