Cesta k suché zídce

Aneb od nástěnek ke kameni a do truhlárny.

Cesta k suché zídce

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Zahradní bomba, jehož cílem je podpora a zvýšení biodiverzity na školních zahradách. Žáci naší školy postupně zpracovávají analýzu školní zahrady z různých pohledů – co zde žije, roste, jaká je na zahradě půda, množství srážek, množství slunečního osvitu, ...

S dětmi z Ekotýmu jsme udělali celkovou SWOT analýzu školní zahrady. Z analýzy a bádání nám mimo jiné vyšlo, že bychom na zahradě mohli postavit suchou zídku, stávající krmítka pro ptáky bychom mohli doplnit i krmítky pro veverky a že by děti uvítali více laviček na zahradě.

Inspirovala jsem se sponzorským darem od jednoho tatínka – truhláře, který škole věnoval nástěnky do vstupní haly školy a oslovila jsem firmu Lomy Mořina s žádostí o sponzorský dar – kámen na zídku. V žádosti jsem se zaštítila projektem Zahradní bomba a programem Ekoškola. Lomy Mořina nám obratem poslaly darovací smlouvu a kámen nám poskytly zdarma. Zídka na zahradě bude sloužit nejen jako úkryt pro různé živočichy, ale i jako ukázka místních hornin v hodinách přírodopisu.

Suchou zídku postavili žáci 9. třídy ve svém volném čase, pod odborným vedením dalšího tatínka – pana Žikovského.

S výše zmíněným tatínkem truhlářem jsme domluvili truhlářský workshop ve firmě Vladeko, na kterém celá 9. třída postavila krmítka pro veverky, lavičky na zahradu, vyvýšené záhony a stůl z palet, který bude sloužit jako celoškolní Ekokodex.

Se stavbou suché zídky přišla i potřeba vysvětlit všem školním dětem, co se nám to na zahradě vlastně objevilo. Postupně si se žáky povídáme o biodiverzitě, výstupem bude naučný panel o suché zídce a živočiších, na ní žijících.

Žáci měli i spoustu nápadů, jak naši zahradu dále vylepšit. Deváťáci všechny nápady dětí opět podrobili SWOT analýze, výsledky zveřejníme na nástěnce a všichni, včetně rodičů, budou mít možnost analýzu doplnit.

S Ekotýmem vybereme ty nejsmysluplnější nápady a postupně je, snad opět ve spolupráci s rodiči, zrealizujeme.

Věřím, že díky spolupráci všech – dětí, učitelů i rodičů se naše školní zahrada postupně začne přetvářet nejen v místo učení, ale i setkávání, inspirace a příjemného odpočinku. Bude to místo, kde budeme žít v souladu s přírodou, kde ji budeme moct pozorovat z „1. ruky“ a kde si budeme moct odpočinout od našeho každodenního shonu.

autor: Lenka Lipanská, ZŠ Třebotov


Škola: ZŠ Třebotov
Téma: Biodiverzita
Krok: Analýza

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se