Bublinková kampaň

Cílem kampaně je seznámit děti a celou veřejnost s možnostmi ohleduplného úklidu a s výrobky, které jsou přátelské k lidem i k životnímu prostředí.

Bublinková kampaň

Když Ekotým na ZŠ Janovice na podzim přemýšlel nad tématem tohoto školního roku, napadlo je zaměřit se na ekologičtější provoz uvnitř školy a na to, jakými prostředky se na jejich škole uklízí.

Kampaň zahájili citátem "Naši planetu jsme nezdědili po svých předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.“, Antoine de Saint-Exupéry

Cílem kampaně je seznámit děti a celou veřejnost s možnostmi ohleduplného úklidu a s výrobky, které jsou přátelské k lidem i k životnímu prostředí.  

Kampaň rozplánovali na celý školní rok a domluvili se, že pro dosažení cíle kampaně:

  • vytvoří soupis látek, které se nacházejí v běžných prostředcích na uklízení a které mohou mít vliv na přírodu i zdraví jedince,
  • nabídnou alternativy ke kvalitnímu úklidu domácnosti,
  • žáci ve všech třídách budou zpracovávat projekty, plakáty a prezentace,
  • uspořádají výstavu šetrných výrobků,
  • vytvoří přehled značek, které mají ekologické certifikáty,
  • podpoří výměnu dosavadních úklidových produktů na naší škole za šetrnější značky a propočítají návratnost takovéto investice.

Žáci se rozhodli získat na nákup ekologicky šetrných prostředků finance. Na každé akci, kde budou prezentovat kampaň, budou žáci Ekotýmu nabízet veřejnosti bublifuky různých tvarů a velikostí k vytvoření vlastní bubliny. Dobrovolný příspěvek za vytvořenou bublinu bude věnován k výše zmíněnému účelu. Na první takové akci, která byla při příležitosti Beskydského dne bez hranic, vybrali 884,- Kč. O tom, jak se jim celá kampaň povedla, budeme ještě informovat. Podívat se také můžete na jejich webové stránky http://www.skolajanovice.cz/ekoskola/.

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Škola: ZŠ Janovice
Téma: Šetrný spotřebitel

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se