Biodiverzita ve Štramberku

Žáci se aktivně a zážitkově seznámili s tématem Biodiverzita. Pomocí interaktivních metod zjistili, co toto téma obnáší, tedy potravní řetězce a vztahy mezi druhy.

Biodiverzita ve Štramberku

Žáci se v rámci jednoho dne, a to při výletu po okolí, seznámili s tématem Biodiverzita v okolí naší školy. Celý den připravila referentka za životní prostředí ve Štramberku paní magistra Radka Krysová. Požádali jsme ji, zda by pro členy Ekotýmu zrealizovala poznatkový výlet okolím našeho krásného města, který se měl zaměřovat právě na zvolené téma - Biodiverzitu.

Žáci měli s tímto pojmem problém, jelikož jej slyšeli jen okrajově a chyběla jim právě představa, co vše se v něm ukrývá. To bylo cílem výletu, který si paní Krysová pro Ekotým připravila a myslím si, že na závěr výletu již dokázali žáci pojem krásně vysvětlit. Paní Krysová si pro žáky připravila nejprve stmelovací aktivitu s klubíčkem, kterou se s žáky seznámila. Museli se představit, říct co mají rádi a hodit klubíčko dalšímu spolužákovi. Vždy ale museli držet kousek vlákna, čímž se nakonec vytvořila síť a zobrazila tak vazby mezi členy Ekotýmu. Tímto pěkným příkladem ihned navázala na vzájemné vztahy v přírodě mezi organismy a jak moc by zasáhlo takovouto síť v přírodě, kdyby některý organismus vypadl. Přecijen každý má svůj význam a smysl.

Další aktivitou bylo zkoumaní určitého území, kde žáci sledovali početnost a druhovou bohatost různých druhů rostlin. Zde se žákům ukázaly i obrázky chráněných druhů rostlin a živočichů, které na našem území nalezneme.  Poslední aktivitou bylo vytvoření potravní sítě živočichů a rostlin. Každý žák dostal kousek papíru a nakreslil na něj buď živočicha, nebo rostlinu. Následně žáci budovali jednotlivá patra potravní pyramidy, kde si zopakovali pojmy jako producent, konzument a reducent. Tyto aktivity byly cestou domů doplněny otázkami na prostředí, ve kterém se žáci potupně nacházeli - les, louka, park. Čím se lišily nebo naopak co je spojovalo.  

autor: Mgr. Aleš Bjaček, ZŠ a MŠ Štramberk


Škola: ZŠ a MŠ Štramberk
Téma: Biodiverzita
Krok: Ekotým

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!