Badatelství v Ekoškole

Badatelsky orientované vyučování (BOV) vám může pomoci s ekoškolím krokem EV ve výuce, zejména s tím, jak Ekoškolu včlenit do dalších vyučovacích předmětů, jako je čeština, matematika, přírodopis, společensko-vědní předměty.

Badatelství v Ekoškole

BOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě. Vychází z předpokladu, jak je důležité rozvíjet badatelské dovednosti žáků, podněcovat tak u nich chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. Tato metoda také rozvíjí jejich kritické myšlení, vede je k aktivitě a motivuje k samostatnému bádání.

 

BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání.

Zde jsou 4 badatelské kroky, které jsou základem BOV. Plakát k BOV si stáhněte zde.

  1. Kladení otázek: motivace, získávání informací, výběr výzkumné otázky;
  2. Přicházím s domněnkou: Formulace hypotézy;
  3. Jak zjistím, že mám pravdu: Plánování, příprava a provedení pokusu, zaznamenávání pokusu a vyhodnocení dat;
  4. Na konci cesty sklízím ovoce své práce: Formulace závěrů, návrat k hypotéze, hledání souvislostí, prezentace a kladení nových otázek.

Z badatelských kroků je zřejmé, že metoda vám pomůže prolnout Ekoškolu do dalších předmětů namátkou: Čj – kladení otázek a formulování hypotézy, prezentace výsledků, M – zpracování naměřených dat ověřování hypotéz, přírodovědné předměty se objeví podle toho, jakou hypotézu vyberete a společensko-vědní předměty využijete při hledání historických dat a souvislostí výsledků.

K jednotlivým badatelským krokům jsme pro vás vybrali materiály, které vám pomohou tuto metodu vyzkoušet. Jedná se o pracovní listy a aktivity, které využijete přímo nebo po drobné úpravě a jsou zaměřeny na téma vermikompostování (odpady).

Pokud se BOV rozhodnete realizovat, určitě nespěchejte a jednotlivé kroky trénujte a vycházejte ze známých věcí a začínejte u jednodušších úkolů. K tréninku vám napomohou jednotlivé aktivity, na které stačí pouhých 10 minut. Dobrý trénink se vám následně zúročí při náročnějších bádáních. Ze začátku prakticky není možné aplikovat celou lekci BOV do hodiny. Je nutné cvičit jednotlivé kroky. Děti se nejdříve musí naučit ptát, klást otázky...atd.

Zde jsou odkazy na materiály k jednotlivým badatelským krokům:

 

      1. Kladení otázek

Základem BOV je naučit se klást otázky. Nezapomeňte, že žádná otázka není, špatnáJ Tuto dovednost s dětmi trénujte prostřednictvím metody Rybí kost  nebo Strom otázkovník.

 

      2. Formulace hypotézy

Správná hypotéza má své zásady: měla by být jednoznačná, ověřitelná, měřitelná, zobecnitelná a specifická. Podrobnosti k těmto zásadám hypotézy zde.

 K tréninku formulace hypotézy můžete využít i aktivity Rodinná fotografie nebo Hypotezy – nehypotezy o půde.

 

     3. Plánování, příprava a provedení pokusu, zaznamenávání a vyhodnocení dat

Zde jsme pro vás vybrali pracovní listy týkající se pedologie, které berte jako inspiraci nejen co pozorovat či porovnávat, ale jak zapisovat a sestavovat tabulky při pozorování. Vybrali jsme pro vás několik stránek z příručky o Pedologii.

pracovní listy Půdní vlhkost, Půdní znaky, Měříme PH, Tipujeme PH a pracovní listy Žížalí orgie (pozor, tato aktivita se vztahuje k našim českým žížalám, které žijí narozdíl od těch kalifornských v půdě).

 

    4. Formulace závěrů, návrat k hypotéze a hledání souvislostí

Pracovní listy.

 

V průběhu bádání můžete s žáky vyzkoušet „koláčovou“ metodu hodnocení. Děti zde hodnotí, jak se jim samotným při práci dařilo a jak se jim spolupracovalo s ostatními. Pracovní list je ke stažení.

 

I vaše badatelství můžete natáčet – vznikne vám zajímavý prezentační materiál nejen pro rodiče, ale i pro širší veřejnost. Sdílejte ho s námi na Facebooku žížaláků, nebo přímo na facebooku Ekoškoly

Další inspiraci můžete najít i v lekcích pro 1. stupeň i 2. stupeň.

A další inspirace můžete hledat na webu mezinárodního programu GLOBE nebo Badatelsky orientovaného vyučování.

 

5. krok: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se