Ani distanční výuka nás "nedostane"

Před sběrem hliníku děláme s ekotýmem různé propagační činnosti. Covid nám aktivity nedovolil dělat, proto jsme uspořádali online soutěž o nejhezčí plakát k tomuto tématu pro páté třídy.

Ani distanční výuka nás "nedostane"

Naše tradiční vymýšlení plakátů ke sběru hliníku, propagace ve třídách a soutěž Aluminiáda se kvůli distanční výuce nemohlo konat. Proto jsme vymysleli online soutěž "O nejhezčí plakát" 
Přes třídní učitelé jsme poslali podrobné informace.  Této soutěže se zúčastnilo deset žáků z pátých tříd. Jejich práce jsme mohli vidět a hodnotit na webových stránkách naší školy a na facebooku naší školy. Hlasy dávali i žáci 4.a 5. tříd pak už i přímo ve škole. Na vítězku čekala odměna a samozřejmě její plakát byl pak uveřejněn. 
 Pro všechny byl tento způsob novou zkušeností. Povedlo se nám do hodnocení zapojit i rodinné příslušníky. Příští rok zkusíme online soutěž zopakovat.

Soutěž O nejhezčí plakát je úzce propojená s plánem činnosti. Před samotným sběrem hliníku děláme každoročně propagaci, kterou jsme tentokrát kvůli distanční výuce dělat nemohli. Online posílání a pak i bodování umožnilo zapojení zájemců z celé školy. Tato aktivita patří také do kroku EVVO ve výuce a Informování a spolupráce.

Dana Hozová


Škola: Základní škola Hulín
Téma: Odpady
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!