1. ročník Ekokonference Na Karlovce v Novém Bydžově

Ekokonference na téma Naše ohrožená planeta - chraňme ji!

1. ročník Ekokonference Na Karlovce v Novém Bydžově

Dne 26. 5. 2016 proběhl na naší škole 1. ročník Ekokonference na téma Naše ohrožená planeta - chraňme ji!.
Pozvaní hosté (Městský úřad NB, pedagogové z okolních škol, konzultantka Ekoškoly, rodiče, vedení školy) si vyslechli prezentace žáků na zajímavá a aktuální témata (např. Rok 2016- rok luštěnin, Ropa - černé zlato, Mezinárodní organizace aj.), prohlédli si výstavů prací žáků navštěvující výtvarný obor místní ZUŠ, shlédli vystoupení malých gymnastek, prohlédli si školní přírodovědné centrum, ochutnali  zdravé svačinky, pohovořili s nutriční poradkyní Bc. Martinou Jandovou o zdravém životním stylu, zakoupili si drobné výrobky kroužku malých Šikulů, ochutnali kávu a čaj z naší fair trade kavárny a také se pobavili u vystoupení nejstarších dětí, které bylo nejen vtipné, ale i celé v anglickém jazyce.

Cílem setkání bylo naučit děti připravit se a vystoupit před větší skupinou lidí, informovat veřejnost o ekologických problémech současného světa a zároveň vést žáky k ohleduplnému a šetrnému chování k přírodě. Do akce bylo zapojeno  asi 40 dětí II. stupně, kroužek Šikulové a žáci  4.tříd.  Účastníci obdrželi školní "eko"placku  a flash disk jako poděkování za účast. Akce proběhla za finanční podpory Města Nový Bydžov.

 

6. krok: INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Škola: ZŠ Karla IV. Nový Bydžov
Krok: Informování a spolupráce

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se