Ve Zbirohu zopakují férovou snídani. Úspěšná akce nalákala stovky lidí.

Férové potraviny nás baví. I tak by mohlo znít heslo zbirožského Ekotýmu.

Ve Zbirohu zopakují férovou snídani. Úspěšná akce nalákala stovky lidí.

Vedle tradičních akcí, jako jsou třeba promítání dokumentárních filmů a diskuse nad globálními problémy, vymyslely děti zapojené do projektu Menu pro změnu, několik novinek. Uspořádaly například férovou mikulášskou nadílku a férovou snídani. Na úspěch této akce chtějí navázat i letos v květnu.

Andrea Tláskalová, učitelka a koordinátorka projektu Ekoškola na škole ve Zbirohu je přesvědčena, že děti k férovosti přirozeně tíhnou, jsou vnímavé a citlivé. “Když se dozvědí, že ne všude ve světě se lidé mají tak dobře jako ony, chápou, že by se s tím něco mělo dělat,” popsala. A ve Zbirohu dokazují, že s tím také skutečně něco dělají!

Fair trade bufet a kavárna

Se vstupem do projektu Menu pro změnu, se pozornost Ekotýmu ze Zbirohu zaměřila právě na oblast fairtradových potravin. Po provedení Analýzy ve školní jídelně, bufetu i v domácnostech, se jeho členové rozhodli zvýšit povědomí spolužáků, učitelů i veřejnosti o negativních dopadech současné produkce potravin.

Svým spolužákům představili možnosti, jak ovlivnit současný stav volbou svého jídelníčku. Rozhodli se také nabízet fair trade potraviny ve školním bufetu a na akcích pro rodiče a veřejnost. Prostřednictvím jednoho z aktivních rodičů navázali žáci úzkou spolupráci s dodavatelem fairtradových potravin, který začal zásobovat školní bufet.

Zavedli také pravidelné Férové kavárny pro rodiče a pedagogy. Žáci na nich hostí příchozí fairtradovou kávou, čajem, čokoládou a dalšími dobrotami. Kavárnu otevírají také při třídních schůzkách.

 

Férová snídaně ve Zbirohu

Vyvrcholením jejich loňského celoročního úsilí byla akce pro veřejnost, kdy se žáci a učitelé rozhodli pohostit místní na náměstí ve Zbirohu. Uspořádali pro ně Férovou snídani složenou z lokálních a fairtradových potravin. Žáci obsluhovali příchozí a nabízeli jim čaj, kávu, domácí koláče, čokoládový férový dort, marmeládu vyrobenou z ovoce ze školní zahrady nebo bramboráčky.

Vedle pohoštění čekaly na příchozí i doprovodné akce. Děti z Ekotýmu si pro ně navíc připravily informační tabule a plakáty o problematice fair trade. Akce se zúčastnilo téměř 400 lidí z města i okolí. Na její úspěch chtějí děti navázat i letos. Na květen proto chystají na náměstí další férovou snídani.

 

Místní žáky téma férových potravin opravdu baví a cítí zodpovědnost za vlastní výběr potravin. Když se například na škole blížil Mikuláš, rozhodli se, že tentokrát budou na škole chodit „féroví čerti“. Pro své spolužáky zorganizovali zodpovědnou nadílku. Místo běžných sladkostí tak dětem tak dětem anděl naděloval fair trade sladkosti a sušené ovoce ze školní zahrady.


Mikuláš ve Zbirohu.

Na české základní škole J. V. Sládka ve Zbirohu mají projekty spojené se zodpovědnou spotřebou potravin dlouhou tradici a dlouhodobě se zde věnují také globálnímu rozvojovému vzdělávání. Mezi časté akce patří například promítání filmů s tématikou zodpovědné spotřeby potravin spojené s následnými diskuzemi. Žáci spolu s učiteli dokonce kontaktují firmy, které přestávají používat palmový olej a povzbuzují je, aby v těchto aktivitách pokračovaly. Díky projektu Menu pro změnu je jejich škola navíc férová.

Foto by https://unsplash.com/@the5th

Vloženo Od
Tags: Menu pro změnu

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!