Startuje Evropská kampaň ZOOM - Děti v pohybu 2017

Zapojte se s námi do ochrany klimatu a rozvoje šetrné mobility dětí

Startuje Evropská kampaň ZOOM - Děti v pohybu 2017

S blížícím se jarem bychom rádi jménem Nadace Partnerství nabídli Vaší škole účast v dalším ročníku kampaně ZOOM - Děti v pohybu. Zapojte se s námi do ochrany klimatu a navažte tak na Vaše aktivity v programu Ekoškola Bezpečné cesty do školy.

Kampaň cílí na děti od 4 do 12 let i jejich rodiče a snaží se je motivovat k častějšímu využívání šetrných druhů dopravy a hravou a srozumitelnou formou děti seznámit s problematikou ochrany klimatu. Součástí kampaně je v ČR již tradičně meziškolní soutěž ve sbírání "zelených stop".

Co Vám v případě účasti v kampani nabízíme:

 • atraktivní a hravý projekt ekologické dopravní výchovy, určený pro děti od 4 do 12 let,
 • posílení mezipředmětových souvislostí - doprovodné aktivity projektu mohou být začleněny do různých předmětů (občanská výuka, vlastivěda, přírodověda, tělesná výchova, výtvarná výchova, mediální výchova atd.),
 • pracovní listy a další podpůrné materiály pro skupinovou či individuální práci dětí (v elektronické podobě),
 • možnost účasti v meziškolní soutěži ve sběru "zelených stop", vítězná škola dostane reflexní doplňky pro všechny zúčastněné žáky,
 • sounáležitost s ekologicky smýšlejícími školami napříč Evropou,
 • možnost prezentace Vašich aktivit k šetrné mobilitě na českém i evropském webu kampaně,
 • možnost poslat světu vzkaz, že Vašim dětem záleží na životním prostředí a jeho ochraně,
 • konzultace od nás v případě potřeby,
 • účast v kampani je samozřejmě ZDARMA.

V čem spočívá Vaše účast v kampani:

 • informujete o účasti v kampani ZOOM - Děti v pohybu 2017 na nástěnkách a webu Vaší školy,
 • informujete nás o termínu Vašeho týdne aktivit a o počtu zapojených dětí. Má-li mít kampaň u Vás kýžený dopad, je samozřejmě vhodné zapojit co nejvíce dětí v uvedeném rozmezí 4 - 12 let,
 • kdykoli v období mezi 10. 4. a 30. 9. 2017 zorganizujete na Vaší škole tzv. týden aktivit kampaně, během kterého děti sbírají "zelené stopy". Za každou cestu do školy nebo ze školy absolvovanou pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou získá dítě jednu zelenou stopu. Zelené stopy můžete v případě zájmu sbírat i déle než jen během týdne aktivit,
 • během týdne aktivit uskutečníte ve škole alespoň část doprovodných aktivit s využitím pracovních listů dle doporučeného postupu na webu kampaně,
 • po realizaci týdne aktivit nás informujete o počtu nasbíraných "zelených stop" a o realizovaných doprovodných aktivitách včetně stručné fotodokumentace,
 • z námětů dětí vytvoříte a předáte vzkaz pro komunální politiky u Vás.

Bližší informace o kampani i doporučený postup týdne aktivit naleznete na http://www.nadacepartnerstvi.cz/ZOOM-Deti-v-pohybu (případně na evropském webu http://www.zoom-kidsforclimate.eu).

Proberte možnost účasti Vaší školy v kampani ZOOM - Děti v pohybu 2017 s kolegy u Vás ve škole. Rozhodnete-li se kampaně zúčastnit, prosím, sdělte tuto skutečnost do 7. 4. 2017 na mail Radka Patrného: radek.partny@nap.cz.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!