Školili jsme se pro vás!

Blíží se audity, máme nové konzultanty, nové kolegyně v kanceláři, chystáme nové téma Zodpovědná spotřeba jídla a rádi bychom v Ekoškole pracovali s cíli udržitelného rozvoje. Právě proto jsme uspořádali třídenní školení pro konzultanty Ekoškoly.

Školili jsme se pro vás!

Na seminář přijelo 30 účastníků z řad mentorů programu, konzultantů a auditorů, krajských koordinátorů a samozřejmě nás z kanceláře Ekoškoly.

Velká část setkání byla věnována tématu Zodpovědná spotřeba jídla. Příští rok se toto téma otevře všem Ekoškolám. Musíme se tedy i my konzultanti vzdělávat v tomto tématu, abychom byli schopni dát školám tu nejlepší podporu. Začali jsme promítáním filmu Ukradená země, který jsme si půjčili v rámci ozvěn festivalu Země na talíři, festivalu dokumentárních filmů o jídle http://www.festivalalimenterre.cz/cz/o-festivalu/#regions . Film vyvolal diskusi, která všechny naladila na další vzdělávací dny.

Druhý den jsme v TEREZE přivítali Michala Brožu, vedoucího Informačního centra OSN v Praze, který nám představil Cíle udržitelného rozvoje, 17 cílů pro přeměnu našeho světa http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ . Společně jsme pak diskutovali, jak se cíle zobrazují v programu Ekoškola, jak by se dal program o tyto cíle obohatit a další možnosti, které tato tématika nabízí. Zbytek dne byl věnován auditů, kritériím a diskusím týkajících se jejich průběhu.

Poslední den jsme se vrátili k cílům udržitelného rozvoje, k tématu zodpovědné spotřeby jídla a obě tyto věci jsme celý den propojovali v rámci semináře ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Celý den pro nás připravila a vedla Tereza Čajková z analytického centra Glopolis, které koordinuje mezinárodní projekt Menu pro změnu https://www.eatresponsibly.eu/cs/ . V rámci tohoto projektu se právě připravují materiály pro téma Zodpovědná spotřeba jídla a testují se na prvních školách.

Setkání probíhalo v příjemné atmosféře, probrali jsme všechny radosti i starosti a načerpali nové informace i energii do naší další práce.

 

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!