Připojte se ke Dni Ekoškol!

Řekněte světu, co si myslíte! Otevřete důležitá témata! Natočit můžete buď krátké video, nebo uspořádat na Vaší škole besedu! A kdo by chtěl může klidně oboje, vše na sebe krásně navazuje.

Připojte se ke Dni Ekoškol!

 

Natočte video(štafetu)

Cílem kampaně je vytvořit jednoduchou výzvu „světu“ na základě osobního příkladu, který budete sdílet prostřednictvím videa, ve kterém odpovíte na následující 2 otázky.

Co malého, co děláme my/já, můžete udělat pro svět i vy, aby byl náš život dlouhodobě udržitelný?
Co bych změnil, kdybych měl neomezenou moc?

 

Každý Ekotým by měl vyjádřit jednu společnou myšlenku, kterou řekne jeden mluvčí nebo celý tým atd. Budeme rádi, když na záběru bude co nejvíce členů Ekotýmu spolu s mluvčím. Video by nemělo přesáhnout 30 vteřin.

 


 

Jak na to:

 1. Na schůzce Ekotýmu si odpovězte na otázky a zvolte mluvčího.
 2. Vytiskněte si vlajku Ekoškoly v přesných rozměrech podle návodu viz příloha pdf..
 3. Rozmyslete si, jak bude video vypadat a natočte maximálně 30 sekundové video
 4. Video pojmenujte názvem školy
 5. Zašlete nám video do 1. 11. 2019 přes níže uvedený formulář nebo případně leteckou poštou na ekoškola@terezanet.cz

Formulář pro odeslání videa

 

Jak na natáčení:

Každý klip začíná tím, že mluvčí sáhne doprava mimo záběr a se slovy: „Díky“, vtáhne malou vlaječku Ekoškoly. Tu bude držet v ruce před sebou a přitom dá odpověď na výše položené otázky. Po odpovědi na otázky tuto vlaječku předá doleva mimo záběr dalšímu mluvčímu se slovy: „Předávám dál/tady to máš/a co ty?“ apod.  Video může být natočené pouze na mobil. Dejte ale pozor na kvalitu zvuku a obrazu. Video natáčejte v klidném prostředí a vyzkoušejte si, že je zvuk na videu dobře slyšet. Obraz nesmí být roztřesený nebo rozmazaný. Pozor také na rychlé pohyby s kamerou.

Doporučení: Video si několikrát zkuste nanečisto a měřte čas. Vejít se do 30 sekund naní snadné!

 

Co se stane s Vaším videem:

Videa zveřejníme na YouTube kanále Ekoškoly. Vybrané záběry z těchto krátkých videí (do 30 sekund) sestříháme do jednoho klipu a budeme ho dále propagovat jako vzkaz široké veřejnosti a na uspořádaných besedách v rámci Dne Ekoškol (viz výzva spolu aktivně a živě).

Tipy: Do projektu můžete zapojit mimo Ekotým i pana ředitele, zástupce obce, nebo jiné významné osobnosti, které mohou natočit své vlastní video, nebo se připojit k vám.

 

Návod k výrobě vlajky:

 1. Vytiskněte vlajku z pdf přílohy mailu barevně na A4.
 2. Vystřihněte a přeložte.
 3. Vložte špejli (na stranu, kde je FEE) a slepte.

Vlajka ke stažení

 

 Spolu aktivně a živě (uspořádejte besedu)

Cílem je, aby Ekotýmy zorganizovaly setkání se zástupci města či místních firem a uskutečnily s nimi diskuzi. Společně tak můžete mluvit na téma:

 

Udržitelný život v našem městě.

Co konkrétně děláme v našem městě každý z nás pro udržitelný život, jako jednotlivec.
Jak se město či firma zasazuje o udržitelný život v našem městě, městysu, obci…
Co bychom chtěli zlepšit. V čem vidíme bariéry.

 

Termín uspořádání diskuze: 4. 11. – 8. 11. 2019

Z diskuze by měl Ekotým pořídit záznam výstupů (obrazový, zvukový nebo psaný) a hlavní body by sdílel s kanceláří programu Ekoškola. My nejzajímavější výstupy využijeme v Newsletteru programu Ekoškola a budeme je propagovat i široké veřejnosti.

Jak na to:

 1. Rozmyslete si téma vaší debaty. Konkretizujte si a vyberte, co byste chtěli v diskuzi řešit. Snažte se o daném problému zjistit co nejvíce a podívat se na téma z více stran.
 2. Rozmyslete si, pro kolik lidí debatu uspořádáte a kdo by mohli být vaši hosté (starosta, místostarosta, zástupci firem, zástupci neziskového sektoru...).
 3. Zajistěte vhodný prostor.
 4. Oslovte vaše potencionální účastníky panelové diskuze s jasným zadání, otázkami a tématem diskuze.
 5. Najděte moderátora/facilitátora diskuze. Úkolem moderátora/facilitátora je být nestranný a držet debatu ve věcné rovině, dávat prostor oběma stranám, shrnuje informace a posouvá diskuzi dál.
 6. Je na vás, zda diskuzi otevřete veřejnosti. Nezapomeňte tedy případně na letáček a propagaci. Promyslete, jak oslovíte posluchače, tedy spolužáky, rodiče a případně veřejnost.
 7. Pokud bude součástí diskuze promítání např. Prezentací, je potřeba zajistit techniku a technika, který vám pomůže s obsluhou projektoru, či počítače.
 8. Doporučujeme diskuzi začít vaším osobním příkladem – tedy příkladem toho co pro udržitelný život děláte v rámci školy a Ekoškoly.

Doporučení:

Nezapomeňte, že diskuze je o tom říci svůj názor, ale také naslouchat otevřeně druhým. Vaše diskuze může být i na téma, o kterém byste se od odborníků chtěli dozvědět víc. Nezapomeňte si pozvat lidi s různými názory. Berte druhý názor jako zajímavou informaci. 

 

Typ: Chtěli byste uspořádat na Vaší škole živou diskusi v týdnu 4. 11. - 8. 11.? Napište nám na ekoskola@terezanet.cz. Pomůžeme Vám.

Příloha ke stažení
Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!