Přijďte za námi na konferenci

Ve středu 6. 10. 2021 bude Ekoškola součástí Konference EVVO pro ZŠ a SŠ - Zacyklený odpad, která se koná na Toulcově dvoře.

Přijďte za námi na konferenci

Na konferenci nás můžete potkat hned dvakrrát.

Poprvé v rámci přednášek, kdy Jan Smrčka poinformuje o Příležitostech a bariérách k lepšímu životnímu prostředí - co můžeme udělat my a společnost kolem nás k vytvoření udržitelnějšího světa.

Podruhé v rámci workshopu Odpovědná spotřeba a životní styl, kde vám představíme nové lekce, které umožňují téma Odpovědné spotřeby a životního stylu začlenit do výuky. Představíme vám ucelený systém lekcí pro jednotlivé výukové stupně (I. a II. stupeň ZŠ a SŠ) i jednotlivé aktivity, jejichž prostřednictvím se dozvíte, jak mohou drobné změny v našem chování mnohé změnit, aniž by ovlivnily kvalitu vašeho života.

Proč mohou být lekce zajímavé?

  • pomohou mladým lidem uvědomit si důsledky svého spotřebitelského chování
  • probudí v mladých lidech ochotu a chuť být součástí celku a uskutečňovat změny
  • ukáží, jaké možnosti a přístupy využít ve výuce, aby měla co největší dopad na změnu chování a postojů mladých lidí
  • pedagogům dodají návod, jak téma odpovědné spotřeby zařadit do výuky
  • lekce jsou doplněny mnoha pracovními listy a odbornými informacemi, které jsme vytvořili v rámci projektu ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity karlovy a s Univerzitou J.E. Purkyně v ústí nad Labem.

Každý účastník na konci workshopu obdrží tuto metodiku jako dárek.

Samozřejmě bude na Toulcově dvoře mnoho dalších zajímavých příspěvků a workshopů, proto sdílíme odkaz na akci: https://www.toulcuvdvur.cz/akce/konference-evvo-pro-ucitele-zs-a-ss-zacykleny-odpad.

 

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!