Příběh loga programu Ekoškola

Podívejte se, co vlastně skrývá a jaké poselství nese.

Příběh loga programu Ekoškola

Každé významné společenství, ať je to veřejná instituce, firma nebo tajný spolek má své symboly, znaky, loga. Něco, co dané společenství spojuje a prezentuje navenek. Některé symboly ukrývají tajemství, která znají jen členové společenství jiné symboly nesou veřejnou zprávu. Nejinak je tomu i u loga programu Ekoškola, symbolu Zelené vlajky. Podívejte se, co vlastně skrývá a jaké poselství nese.

 

Příběh začíná ve francouzské organizaci pro environmentální vzdělávání FEE France, jedné z prvních realizátorek programu Ekoškola. Ta uspořádala v roce 1994 soutěž ve škole grafického umění.
Zadáním soutěže bylo vytvořit logo pro školní environmentální program založený na aktivní účasti studentů, jednoduše Ekoškolu. Tímto způsobem vzniklo logo našeho programu. Vítězný návrh však nebyl vybrán jen kvůli designu, ale i kvůli skryté symbolice.

Co skrývá logo Ekoškoly

Celé logo je složeno ze tří symbolů: člověk, rozvíjející se květ a kniha.

Člověk zastupuje lidstvo jako takové. Je ústředním prvkem programu Ekoškola a v logu je umístěn uprostřed. V lidských tedy našich rukou leží ekologizace naší budoucnosti. Což symbolizuje rozvíjející se květ.

Rozvíjející se květ nad hlavou člověka nám představuje vzkvétající:

  • životní prostředí, což podporujeme naší činností v programu
  • lidské bytosti, obohacené rozvíjením hodnot a postojů, které chrání nejen životní prostředí, ale také nás samotné

Jakmile se tato kytice rozvine nad našimi hlavami, promění se zároveň v deštník, který nás chrání.

Kniha je spojena se školou a vědomostmi. Dvě strany oddělené postavou člověka znamenají, že tyto vědomosti nejsou čistě akademické.

  • Modrá stránka vlevo prezentuje knihu lidské historie, nabitou a zatíženou problémy společnosti, kterým čelíme a které jsme zdědili. Tato část knihy je již napsána.
  • Bílá stránka vpravo ještě napsána není. Představuje vše, co lze udělat a my sami rozhodujeme o tom, jaká naše budoucnost bude.

Na logo programu Ekoškola se dá dívat i jako na vzkaz:

Povinností každého člověka je růst a stávat se moudřejším a to především znamená chránit
a rozvíjet prostředí, ve kterém žije. Zároveň je třeba se vyrovnat se zátěží minulosti a čelit výzvám budoucnosti, kterou tvoří právě teď a tady!

 

 

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!