Nové Zelené školy v našich řadách

V červnu proběhla ocenění nových a obhajujících škol, které získaly mezinárodní certifikaci Zelené cesty, symbolizované Zelenou vlajkou.

Nové Zelené školy v našich řadách

Na Staroměstské radnici v monumentálním Brožíkově sále si převzali desítky dětí a učitelů vlajku smybolizující, že jejich škola patří mezi jádro mezinárodních Ekoškol.
Projít Zelenou cestu, nejvyšší ze tří úrovní a dokázat, že Ekotým reálně zlepšuje životní prostředí a zároveň rozvíjí sebe sama i své spolužáky, učitele a další lidi ze školy a jejího okolí není snadné. I přesto se každý rok počet certifikovaných škol v České republice zvyšuje.

Pro ministerstvo životního prostředí je velice důležité, aby se školy zapojovali do programů, jako je Ekoškola. Byli bychom rádi, kdyby jich bylo mnohem více než je jich těď.

Tomáš Kažmiersky
Ministertvo životního prostředí

 

V České republice je aktuálně zapojeno 418 škol a neškolských zařízení. Z toho více než 170 z nich je držitelem mezinárodní certifikace Ekoškola.

V roce 2022 získalo či objájilo certifikaci Zelené cesty 27 škol:

  • 5 mateřských škol
  • 18 základních škol
  • 4 střední školy

 

Děkuji vám, že jste vytrvali ve vašich činnostech v programu Ekoškola i v té nelehké covidové době. Moc si toho vážíme! Díky za to, co jste udělali, a těším se na to, co díky vám přijde.

Petr Daniš
TEREZA, vzděláavcí centrum

 

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!