Menu pro změnu slaví 2 roky

Mezinárodní projekt o zodpovědné spotřebě potravin Menu pro změnu zahájí druhý rok a zároveň oslaví Mezinárodní den potravin.

Menu pro změnu slaví 2 roky

Čtyřicet pět škol se v tomto školním roce bude věnovat tématu Zodpovědné spotřeby potravin v rámci mezinárodního projektu Menu pro změnu. Spolu se školami z dalších 8 evropských zemí, které jsou do projektu zapojeny, využijí školy Mezinárodní den potravin 16. 10. k zahájení své celoroční práce.

Tímto dnem se rozběhne na školách již druhý ročník mezinárodního projektu Menu pro změnu, který je zaměřen na zvyšování povědomí o souvislostech mezi naší spotřebou potravin, životním prostředím a životem lidí na celé zemi. V minulém školním roce úspěšně proběhl na prvních pilotních školách a v letošním školním roce se do něho zapojí 45 škol z České republiky a skoro 400 škol z dalších osmi evropských zemí.

Žáci ze zapojených škol se pokouší měnit stravovací návyky přímo na svých školách i domovech, provádí analýzu školní jídelny, bufetu/automatu i v domácnostech, vyhodnocují silné a slabé stránky a sami navrhují řešení, ke kterému by v průběhu roku chtěli dojít. O své práci informují nejen na škole, ale i mimo ni, prostřednictvím lokálních médií a akcí pro veřejnost.

Mezinárodní den potravin s letošním tématem „Klima se mění, jídlo a zemědělství musí také“ byl pro zahájení projektu vybrán proto, že i on se snaží o změnu v přemýšlení lidí o jídle. Na školách zapojených v minulém roce do projektu Menu pro změnu k takové změně došlo. Vnímání zodpovědné spotřeby jídla se u mnohých z nich posunulo od představy „co je zdravé je zodpovědné“ k tomu, že „zodpovědné je to, co má menší dopad na životní prostředí a společnost ne celém světě.“

Pokud vás téma Zodpovědné spotřeby zaujalo, zapojte se do kampaně Ekumenické akademie Pěstuj planetu, která chce ukázat, že každý z nás může pěti jednoduchými kroky snižovat nejen svůj dopad na klima, ale i jíst lépe a kvalitněji.

Jitka Krbcová

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!