Menu pro změnu slaví 2 roky

Mezinárodní projekt o zodpovědné spotřebě potravin Menu pro změnu zahájí druhý rok a zároveň oslaví Mezinárodní den potravin.

Menu pro změnu slaví 2 roky

Čtyřicet pět škol se v tomto školním roce bude věnovat tématu Zodpovědné spotřeby potravin v rámci mezinárodního projektu Menu pro změnu. Spolu se školami z dalších 8 evropských zemí, které jsou do projektu zapojeny, využijí školy Mezinárodní den potravin 16. 10. k zahájení své celoroční práce.

Tímto dnem se rozběhne na školách již druhý ročník mezinárodního projektu Menu pro změnu, který je zaměřen na zvyšování povědomí o souvislostech mezi naší spotřebou potravin, životním prostředím a životem lidí na celé zemi. V minulém školním roce úspěšně proběhl na prvních pilotních školách a v letošním školním roce se do něho zapojí 45 škol z České republiky a skoro 400 škol z dalších osmi evropských zemí.

Žáci ze zapojených škol se pokouší měnit stravovací návyky přímo na svých školách i domovech, provádí analýzu školní jídelny, bufetu/automatu i v domácnostech, vyhodnocují silné a slabé stránky a sami navrhují řešení, ke kterému by v průběhu roku chtěli dojít. O své práci informují nejen na škole, ale i mimo ni, prostřednictvím lokálních médií a akcí pro veřejnost.

Mezinárodní den potravin s letošním tématem „Klima se mění, jídlo a zemědělství musí také“ byl pro zahájení projektu vybrán proto, že i on se snaží o změnu v přemýšlení lidí o jídle. Na školách zapojených v minulém roce do projektu Menu pro změnu k takové změně došlo. Vnímání zodpovědné spotřeby jídla se u mnohých z nich posunulo od představy „co je zdravé je zodpovědné“ k tomu, že „zodpovědné je to, co má menší dopad na životní prostředí a společnost ne celém světě.“

Pokud vás téma Zodpovědné spotřeby zaujalo, zapojte se do kampaně Ekumenické akademie Pěstuj planetu, která chce ukázat, že každý z nás může pěti jednoduchými kroky snižovat nejen svůj dopad na klima, ale i jíst lépe a kvalitněji.

Jitka Krbcová

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se