Kolibříci v Praze

Poslední lednový víkend do Prahy zavítali kolibříci. Srdce však neplesalo ornitologům, nýbrž příznivcům environmentálního a globálního vzdělávání.

Kolibříci v Praze

V rámci Mezinárodního Fóra Menu for change se setkali odborníci, koordinátoři Ekoškoly, učitelé i studenti ze 14 zemí, kteří se snaží o pozitivní změnu v oblasti zodpovědné spotřeby potravin. Víkend se nesl v duchu inspirace, přednášek, workshopů a diskuzí nad daným tématem. Jakou spojitost měla událost s kolibříky?

Hlavním motivem víkendového setkání a snažení všech zúčastněných se stala bajka o kolibříkovi:

Jednoho dne začal hořet les. Oheň zachvátil trávu, keře, stromy…vše, co mu přišlo do cesty. Všechny zvířata podlehla panice. Začala utíkat pryč. Co mělo křídla, uletělo, co nohy, uteklo. Až na jednoho malého kolibříka. Ten, na místo toho, aby se vznesl a uletěl do bezpečí, trpělivě a odhodlaně nosil z nedaleké řeky v zobáku kapku vody za kapkou a hasil s ní oheň. Zvířata si jeho počínání všimla a kroutila nad ním hlavou. „Co to provádíš, kolibříku? Raději uleť do bezpečí. Ty si myslíš, že těch pár kapek zastaví tak obrovský oheň? To přece nemá smysl, oheň je příliš velký a ty příliš malý? Proč to děláš?“

Kolibřík se nenechal odradit a dál nosil kapku po kapce směrem k ohni. Jen se za letu otočil na nevěřící zvířata a odpověděl: „Dělám to nejlepší, co dokážu.“ (Bajku a video o kolibříkovi můžete najít na webu Menu pro změnu.) 

Současné environmentální i globální problémy, kterým čelíme, jsou velké, a mohlo by se zdát, že snažení jednotlivců či malé skupinky je zanedbatelné a nemá velký vliv na potřebnou změnu. Nicméně když každý přineseme malou kapku, můžeme svou pílí a úsilím inspirovat ostatní a časem se nám může společně podařit velký oheň uhasit.

V projektu Menu pro změnu, který posledním lednovým dnem oficiálně skončil, jsme se takovými kolibříky snažili stát. Především žáci a učitelé na školách ve všech zapojených zemích se snažili o drobné změny stravovacích zvyklostí a návyků spojených s potravinovým průmyslem.

Své výsledky měli možnost zástupci českých i zahraničních škol prezentovat v rámci sobotních workshopů a inspirovat se navzájem. Inspiraci z českých škol můžete najít na našem webu a také v nové příručce Jaká menu pro změnu školy připravily – inspirace k tématu jídlo a svět.

Součástí fóra byly také workshopy s odborníky z různých koutů Evropy. Účastníci se tak mohli dozvědět o principech a výhodách organického farmaření od maltského farmáře Johna Gauciho. Na workshopu o výhodách a nevýhodách GMO potravin a potravinové bezpečnosti mohli diskutovat s Umou Khumairoh působící na Wagenigngen University v Nizozemí. Nechyběl ani workshop zodpovědného vaření s Glopolis, semenaření s Gisel Mir-Viader ze Španělska a dílna věnovaná zakládání semínkoven s Klárou Hrdou. Jak může být permakulturní přístup užitečný při řešení globálních výživových problémů představila (společně s Umou Khumairoh) Anne-Marie Mayer z Británie. S Kateřinou Holubovou se řešila problematika palmového oleje. Téma fair trade na příběhu banánu představila Barbora Trojak, vedoucí kampaně za férové ovoce Make Fruit Fair. Dana Kapitalčinová z Centra pro otázky životního prostředí UK představila model Kalkulačky environmentální a zdravotních dopadů spotřeby potravin. Na programu byla také dílna vedená Olgou Daskin, zaměřené na principy a cíle tzv. filozofie pro děti a rozvoj kritického myšlení. S Filipem Vrlíkem z Glopolis a Markem Havrdou ze společnosti MIWA, která se věnuje vývoji technologie na snížení množství potravinových obalů, jsme se věnovali tématu plýtvání potravinami. Na své si přišli také milovníci čokolády. Pro ně připravil Jan Ciupa z organizace Arpok, která má za cíl přinášet do škol téma globálního rozvojového vzdělávání, dílnu o výrobě čokolády s diskuzí o problematice dovozu potravin, fair trade, dopadu výroby na životní prostředí a nechyběla ani výroba vlastní čokolády z fair trade ingrediencí. Inspirací, podnětů a témat k diskuzím bylo mnoho. Každý z přítomných kolibříků si mohl z Fóra odnést onu pomyslnou kapku inspirace a odhodlání.

Staňte se kolibříky a přispějte svou kapkou k řešení problémů spojených se zodpovědnou spotřebou potravin. Ekoškola má pro vás propracované téma Jídlo a svět, na kterém můžete začít s žáky pracovat.

Zuzana Jakobová

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!