Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021

Kampaň obyčejného hrdinství začne 19. dubna 2021. Pojďme společně zvyšovat udržitelný způsob našich domácností i našich životů!

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021


Kampaň je určena pro Ekoškoly (a nejen je) v České republice. Jejím cílem je zapojit co nejširší komunitu z jejich okolí do aktivit, které podporují udržitelný způsob života jednotlivců, domácností i organizací! Kampaň dává návod, jak začít hlavně u sebe. 

Kampaň začne 19. dubna a skončí 23. května.

Zapojené školy a organizace mají za úkol během jednoho vybraného týdne aktivizovat co nejvíce lidí do plnění výzev (1 nebo více, záleží na každém jednotlivci). Zapojení účastníci se mají snažit vybrané výzvy plnit během celého týdne! Po uplynutí tohoto času dojde ke sběru výsledků a vyhodnocení dopadu.

PŘIHLÁŠKA DO KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ 2021

Obyčejné hdinství je o "malých" výzvách a omezeních v každodenním životě a také o tréningu aktivního občanství (zapojte do organizování kampaně vaše děti z Ekotýmů, oddílů, rodin nebo ze školy). Pokud chceme opravdu něčeho dosáhnout, tak bez aktivizace společnosti a tlaku na naše představitele se to nestane (naučme to sebe, naše děti i naše okolí) - využijte kampaň jako trénink schopností a dovedností, které k tomu vedou.

V rámci přispění v boji proti klimatickým změnám může každá škola zvýšit dopad kampaně informováním účastníků, že tyto činy (výzvy z kampaně) mají hlavně osobní a morální dopad v místě, kde žijí. V boji proti klimatickým změnám je však třeba být aktivní na úrovni domácnosti, obce a státu.

Seznam všech výzev i podpůrných materiálů bude přihášeným školám zveřejněn 29. března!

Před kampaní proběhne webinář, který s vámi projede její principy, cíle i možnosti, jak ji nejlépe využít.

Přihláška: WEBINÁŘ JAK NA KAMPAŇ, 29. března

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se