Jak učit o odpovědné spotřebě

Hledáte nové téma do výuky, náplň pro projektové dny nebo doplňkový program na školu v přírodě? Vyzkoušejte naše nové metodické listy, které vám umožní zařadit do výuky téma Odpovědné spotřeby.

Jak učit o odpovědné spotřebě

Vyzkoušejte naše nové metodické listy, které vám umožní zařadit do výuky téma Odpovědné spotřeby. (Prokliky budou do textů doplněny v nejbližších dnech, pracovní listy najdete zde).

Každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. Odpovědnou spotřebou můžeme přispět k formování světa, který bychom si přáli vidět kolem sebe. Jak? V první řadě tím, že budeme při pořizování, užívání a odkládání výrobků přemýšlet nad tím, zda je to prospěšné nejen pro nás, ale i pro svět kolem nás. V Metodických listech pro odpovědnou spotřebu se dozvíte, jak mohou drobné změny v našem chování mnohé změnit, aniž by ovlivnily kvalitu našeho života.

Proč lekce zařadit do výuky

  • pomohou mladým lidem uvědomit si důsledky svého spotřebitelského chování
  • probudí v mladých lidech ochotu a chuť být součástí celku a uskutečňovat změny
  • ukáží, jaké možnosti a přístupy využít ve výuce, aby měla co největší dopad na změnu chování a postojů mladých lidí
  • pedagogům dodají návod, jak téma odpovědné spotřeby zařadit do výuky

Jedná se o ucelený sytém lekcí pro všechny výukové stupně škol (MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ).

Pro každý stupeň jsme vytvořili 4 navazující dvouhodinové lekce, u MŠ se jedná o 4 navazující projektové týdny.

Témata lekcí zůstávají pro každý stupeň škol stejná s tím, že spirálovitě stoupá náročnost obsahu lekcí podle věku dětí, žáků nebo studentů. Lekce lze opakovat i v rámci jednoho stupně např. ve 2. a 5. třídě nebo v 6. a 9. třídě.

V lekcích zažijeme příběhem trička, který umožní nahlédnout do pozadí výroby trička. Příběh trička je jen vstupní branou k přemýšlení o odpovědném přístupu k pořizování a užívání dalších výrobků a k vyhodnocení vlastního chování a postojů a k jejich případné změně.

Metodické listy jsou podpořeny řadou odborných materiálů. Jedná se o:

Odborné podklady, které umožní si prohloubit informace a najít souvislosti v tématu odpovědné spotřeby.

Vztah metodických listů a RVP, které usnadní zařazení lekcí do formálního vzdělávání

Metodické podklady pro učitele, které ukazují, jaké postupy a metody využít ve výuce a jaké prostředí vytvořit, aby se žáci/studenti cítili bezpečně a měli motivaci témata prozkoumávat samostatně.

Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu, která představuje hlavní principy vzdělávání k odpovědné spotřebě i postupy při jejich uplatnění v praxi vzdělávání mateřských škol, základních škol 1. a 2. stupně a středních škol.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!