Jak učit o odpovědné spotřebě

Hledáte nové téma do výuky, náplň pro projektové dny nebo doplňkový program na školu v přírodě? Vyzkoušejte naše nové metodické listy, které vám umožní zařadit do výuky téma Odpovědné spotřeby.

Jak učit o odpovědné spotřebě

Vyzkoušejte naše nové metodické listy, které vám umožní zařadit do výuky téma Odpovědné spotřeby. (Prokliky budou do textů doplněny v nejbližších dnech, pracovní listy najdete zde).

Každý den činíme rozhodnutí, která ovlivňují svět kolem nás. Odpovědnou spotřebou můžeme přispět k formování světa, který bychom si přáli vidět kolem sebe. Jak? V první řadě tím, že budeme při pořizování, užívání a odkládání výrobků přemýšlet nad tím, zda je to prospěšné nejen pro nás, ale i pro svět kolem nás. V Metodických listech pro odpovědnou spotřebu se dozvíte, jak mohou drobné změny v našem chování mnohé změnit, aniž by ovlivnily kvalitu našeho života.

Proč lekce zařadit do výuky

  • pomohou mladým lidem uvědomit si důsledky svého spotřebitelského chování
  • probudí v mladých lidech ochotu a chuť být součástí celku a uskutečňovat změny
  • ukáží, jaké možnosti a přístupy využít ve výuce, aby měla co největší dopad na změnu chování a postojů mladých lidí
  • pedagogům dodají návod, jak téma odpovědné spotřeby zařadit do výuky

Jedná se o ucelený sytém lekcí pro všechny výukové stupně škol (MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a SŠ).

Pro každý stupeň jsme vytvořili 4 navazující dvouhodinové lekce, u MŠ se jedná o 4 navazující projektové týdny.

Témata lekcí zůstávají pro každý stupeň škol stejná s tím, že spirálovitě stoupá náročnost obsahu lekcí podle věku dětí, žáků nebo studentů. Lekce lze opakovat i v rámci jednoho stupně např. ve 2. a 5. třídě nebo v 6. a 9. třídě.

V lekcích zažijeme příběhem trička, který umožní nahlédnout do pozadí výroby trička. Příběh trička je jen vstupní branou k přemýšlení o odpovědném přístupu k pořizování a užívání dalších výrobků a k vyhodnocení vlastního chování a postojů a k jejich případné změně.

Metodické listy jsou podpořeny řadou odborných materiálů. Jedná se o:

Odborné podklady, které umožní si prohloubit informace a najít souvislosti v tématu odpovědné spotřeby.

Vztah metodických listů a RVP, které usnadní zařazení lekcí do formálního vzdělávání

Metodické podklady pro učitele, které ukazují, jaké postupy a metody využít ve výuce a jaké prostředí vytvořit, aby se žáci/studenti cítili bezpečně a měli motivaci témata prozkoumávat samostatně.

Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu, která představuje hlavní principy vzdělávání k odpovědné spotřebě i postupy při jejich uplatnění v praxi vzdělávání mateřských škol, základních škol 1. a 2. stupně a středních škol.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se