Jak šel čas s Analýzou a Plánem činností

MŠ Čeladenská beruška pracuje v programu Ekoškola od roku 2013, kdy testovala první materiály a pomáhala nastavovat metodiku programu Ekoškola pro MŠ. Podívejte se jak se jak šel čas s Analýzou a Plánem činností.

Jak šel čas s Analýzou a Plánem činností

MŠ Čeladenská beruška byla jedna z pilotních škol v programu Ekoškola pro mateřské školy. Pod vedením tehdejší ředitelky Natálie Toflové, která se intenzivně zabývala možnostmi environmentálního vzdělávání a výchovy dětí v mateřské škole, startovala tato MŠ v Ekoškole už v roce 2013, o dva roky dříve, než byl program v ČR pro MŠ oficiálně spuštěn. Čeladenská beruška pomáhala nastavovat, testovat a ověřovat materiály pro MŠ od samého začátku a je stále součástí programu. Dnes je MŠ Čeladenská beruška krajským koordinátorem programu Ekoškola a aktivně spolupracuje na rozvoji programu pro MŠ. Oporou pro naplňování programu v Moravskoslezském a Zlínském kraji jsou koordinátorky Eva Wojnarová a Jana Bartošová. Nyní jsme měli příležitost pro jeden z webinářů vytvořit prezentaci, ve které tato škola prezentuje výstupy Analýzy a Plánu činností v průběhu let 2013 - 2020. Je to velice zajímavá inspirace pro všechny školy v tom, že je potřeba někde začít dle aktuální situace, a dívat se vpřed, nechat se inspirovat a postupně se posouvat dle možností.

Na to jakým procesem může během let projít Analýza a Plán činností se podívejte zde.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!