Jak dosáhnout toho, aby děti byly iniciátory změn?

Nejen na to se snaží odpovědět semináře dobré praxe programu Ekoškola, které probíhají od podzimu v různých částech České republiky.

Jak dosáhnout toho, aby děti byly iniciátory změn?

Když se řekne Ekoškola, většině se vybaví metodika 7 kroků a změny ve škole, díky kterým se ve školách šetří vodou, zelenají se záhonky, zodpovědně se vaří v jídelnách, ve třídách se třídí, a mnoho dalšího.

Je to však všechno? Opravdu je to jen o šetrnosti, třídění a zodpovědnosti?

Zahraniční i naše výzkumy ukazují, že děti z Ekoškol, kde věnují dostatek času i prostoru rozvoji Ekotýmu, Analýze ekologického stavu školy, Plánování činností a Monitorování a hodnocení plnění plánu, nečekají, až je někdo osloví, ale všímají si světa kolem sebe a jsou samy iniciátory změn. Nenavrhují povrchní řešení problémů, ale zohledňují různé možnosti a jejich dopad. Jsou to silné osobnosti, které umí řešit problémy.

Vytvořit silný a spolupracující Ekotým je představitelné pro většinu koordinátorů. Ovšem nadchnout děti pro Analýzu, vysvětlit jim proč se dělá, k čemu směřuje a následně ještě vytvořit na jejím základě Plán činností, to není vůbec jednoduché. A přitom právě tento proces je nesmírně důležitý pro rozvoj samotných dětí a jejich takzvané měkké dovednosti.

Vzhledem k tomu jsme se rozhodli podpořit učitele právě při realizaci těchto kroků a sestavili jsme seminář dobré praxe tak, abychom se spolu s nimi podívali na celý proces Ekoškoly do větší hloubky a ukázali jim smysl a podstatu Analýzy, Plánu činností a jeho hodnocení. Seminář odkrývá, které akční kompetence tyto kroky u dětí rozvíjejí a jaké dovednosti si díky nim osvojují.

Účastníky seminářů dobré praxe jsou spolu s učiteli i děti, které většinu času pracují odděleně. Zkoušejí si dělat Analýzu, vyhodnocují slabé a silné stránky a tvoří z toho vyplývající Plán činností. Prakticky si tak ve třech hodinách projdou celým procesem a vytvoří funkční plán. Většinou mají neotřelé ale reálné nápady, které navíc velmi kreativně zpracují.

Na konci semináře se skupina učitelů a žáků spojí a sdílejí své dojmy a výsledky své práce. Plány činností vytvořené dětmi na proběhlých seminářích učitele pravdu zaujaly a ze seminářů účastníci odjížděli nadšení, s pocitem a vědomím toho, že to jde, není to otrava a může to být opravdu i zábava.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se