Jak dosáhnout toho, aby děti byly iniciátory změn?

Nejen na to se snaží odpovědět semináře dobré praxe programu Ekoškola, které probíhají od podzimu v různých částech České republiky.

Jak dosáhnout toho, aby děti byly iniciátory změn?

Když se řekne Ekoškola, většině se vybaví metodika 7 kroků a změny ve škole, díky kterým se ve školách šetří vodou, zelenají se záhonky, zodpovědně se vaří v jídelnách, ve třídách se třídí, a mnoho dalšího.

Je to však všechno? Opravdu je to jen o šetrnosti, třídění a zodpovědnosti?

Zahraniční i naše výzkumy ukazují, že děti z Ekoškol, kde věnují dostatek času i prostoru rozvoji Ekotýmu, Analýze ekologického stavu školy, Plánování činností a Monitorování a hodnocení plnění plánu, nečekají, až je někdo osloví, ale všímají si světa kolem sebe a jsou samy iniciátory změn. Nenavrhují povrchní řešení problémů, ale zohledňují různé možnosti a jejich dopad. Jsou to silné osobnosti, které umí řešit problémy.

Vytvořit silný a spolupracující Ekotým je představitelné pro většinu koordinátorů. Ovšem nadchnout děti pro Analýzu, vysvětlit jim proč se dělá, k čemu směřuje a následně ještě vytvořit na jejím základě Plán činností, to není vůbec jednoduché. A přitom právě tento proces je nesmírně důležitý pro rozvoj samotných dětí a jejich takzvané měkké dovednosti.

Vzhledem k tomu jsme se rozhodli podpořit učitele právě při realizaci těchto kroků a sestavili jsme seminář dobré praxe tak, abychom se spolu s nimi podívali na celý proces Ekoškoly do větší hloubky a ukázali jim smysl a podstatu Analýzy, Plánu činností a jeho hodnocení. Seminář odkrývá, které akční kompetence tyto kroky u dětí rozvíjejí a jaké dovednosti si díky nim osvojují.

Účastníky seminářů dobré praxe jsou spolu s učiteli i děti, které většinu času pracují odděleně. Zkoušejí si dělat Analýzu, vyhodnocují slabé a silné stránky a tvoří z toho vyplývající Plán činností. Prakticky si tak ve třech hodinách projdou celým procesem a vytvoří funkční plán. Většinou mají neotřelé ale reálné nápady, které navíc velmi kreativně zpracují.

Na konci semináře se skupina učitelů a žáků spojí a sdílejí své dojmy a výsledky své práce. Plány činností vytvořené dětmi na proběhlých seminářích učitele pravdu zaujaly a ze seminářů účastníci odjížděli nadšení, s pocitem a vědomím toho, že to jde, není to otrava a může to být opravdu i zábava.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!