IKEA výzva pro Ekoškoly 2018/19

Vyhlašujeme 6. ročník výzvy podporující zlepšení životního prostředí v Ekoškolách a jejich okolí!

IKEA výzva pro Ekoškoly 2018/19

Máte opět jedinečnou možnost získat finanční podporu pro své projekty
od našeho generálního partnera IKEA ČR.

V roce 2019 bude mezinárodní program Ekoškola slavit 25 let od svého založení. V rámci tohoto výročí chceme reagovat i na poslední zprávu o stavu klimatu. Ta uvádí, že máme již jen 12 let na to, razantně snížit emise skleníkových plynů. Velké firmy a státy podle této studie selhávají, a i když se to nezdá, ten, kdo může podle vědců přispět k lepšímu životu pro všechny, jsou miliony a miliardy lidí, kteří udělají miliony a miliardy malých pozitivních změn. A tak možná změníme i naše státy a velké firmy.

Výzva “Měníme školu s IKEA” pro rok 2019 má téma LEPŠÍ ŽIVOT PRO VŠECHNY.

Cílem výzvy je podpořit činnost Ekotýmů a Ekoškol jako takových,
realizaci jejich Plánů činností a zapojení širší veřejnosti!
Chcete získat 10.000 Kč? Zapojte se!

Přihlaste se do výzvy „Měníme školu s IKEA“!

Co proto udělat?

Využijte váš současný Plán činností, a to co již máte naplánováno (akce, změny, osvětové kampaně…), případně váš Plán činností rozšiřte tak, abyste v rámci svého dopadu pozitivně ovlivnili i veřejnost mimo školu (rodiče žáků, sousedy, komunitu…). Tento projekt musí souviset s vaší dosavadní prací (s výsledky vaší Analýzy a Plánem činností). Měl by rozvíjet to, co chcete již dělat, co jste zjistili, že je problém nebo vás trápí.

Do výzvy můžete přihlásit jakýkoliv projekt, který se týká libovolného tématu Ekoškoly – Voda, Prostředí školy, Energie, Odpady, Biodiverzita, Doprava, Klimatické změny, Šetrný spotřebitel, Jídlo a svět.

Než začnete hned vymýšlet, tak si otevřete formulář výzvy, který vám ukáže, na co si dát pozor a nad čím se zamyslet.

A na závěr drobná rada: „Nezapomeňte, že velké změny začínají od nejmenších! Sto malých drobností může být někdy více než jedna velká změna. Vzpomeňte si na to, až budete přemýšlet, jak ulehčit naší planetě, abychom měli nakonec všichni lepší život a budoucnost.“

Projekty plánujte tak, aby byly realizovány v období od 1. 2. do 30. 4. 2019. Vrchol projektu by měl být v termínu kolem Dne Země (22. 4.), kdy se zároveň koná i GAD (Global Action Day – světový akční den pro zlepšení životního prostředí).

Pozor! Využití případně získaných peněz nemusí být vázáno na projekt, který do výzvy přihlašujete. Musí však být použity na zlepšení životního prostředí v rámci činnosti programu Ekoškola! Je tedy dobré plánovat takovým způsobem, abyste projekt mohli uskutečnit, i když peníze nezískáte! Byla by to jinak velká škoda!

Co za to? Odměna!

10 škol získá 10.000 Kč na své projekty. Odměníme i učitele těchto 10 projektů. První tři nejúspěšnější Ekoškoly, respektive jejich Ekotýmy budou mít možnost jet do ekologického centra a využít to ke svému týmování i vzdělávání.

Jak se přihlásit?

1. Do 31.1. vyplňte a odešlete online přihlášku

2. Uspořádejte schůzku Ekotýmu a společně vymyslete, jak výzva podporuje nebo rozšiřuje váš současný Plán činností (třeba už ho máte projekt vlastně vymyšlený). Promyslete, na co se chcete zaměřit, jaký průzkum kvůli tomu budete muset udělat a jaké další kroky naplánujte. Důležité je, aby váš projekt měl dopad na veřejnost! Dobře vás tímto procesem provede formulář, viz bod 3.

3. Stáhněte si a vyplňte Formulář, ve kterém najdete kritéria, podle kterých budou projekty hodnoceny.

4. Přiložte „váš plán" nákresy, fotky, výsledky všeho průzkumu. Díky tomu získáme tu nejlepší představu o tom, co se chystáte udělat a na základě čeho a co tím chcete zlepšit.

5. Popište i předpokládaný průběh vašeho akčního dne v závěru projektu.

6. Vše nám zašlete nejpozději do 31. 1. 2019 na email: ekoskola@terezanet.cz (pokud budete zasílat fotky, obrázky atd., tak využijte úschovnu: www.uschovna.cz).

Jak to vše proběhne?

31. 1. 2019 – Nejzazší termín pro odeslání přihlášky a projektu (formulář, váš plán, případně výsledky průzkumu atd.).
15. 2. 2019 – Do tohoto data se dozvíte, kdo byl oceněn.

1. 2. - 30. 4. 2019 – Realizace projektu.

22. 4. 2019 – týden kolem Dne Země a globálních akčních dnů doporučujeme využít k vyvrcholení vašeho projektu

17. 5. 2019 – Nejzazší termín odeslání závěrečné zprávy a fotografií.

květen 2019 – 10 podpořených projektů bude zveřejněno na webu a FB Ekoškoly a IKEA Česká republika.

V případě dotazů se neváhejte obracet na Jana Smrčku: jan.smrcka@terezanet.cz

nebo tel. 603 147 167.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!