Ekoškola za hranicemi…

Dvě události, které rozvíjí síť Ekoškol v ČR i ve světě.

Ekoškola za hranicemi…

Program Ekoškola není nějaký malý uzavřený projekt. Je to jeden z největších vzdělávacích programů na světě a i v rámci České republiky zkouší nová prostředí. V polovině října se tak uskutečnily dvě výjimečné akce, které měly na Ekoškolu v České republice nemalý vliv. Pojďme si o nich něco říct.

1. Virtuální setkání národních koordinátorů programu Ekoškola

National Operators Meeting 2021

Více než 100 koordinátorů programu Ekoškola z desítek zemí z celého světa tři dny debatovalo, sdílelo zkušenosti a vzdělávalo se na virtuálním setkání.

Setkání národních koordinátorů Ekoškoly probíhá každý rok. Jeho cílem je sdílet zkušenosti a předávat si novinky a know how, které posunuje program Ekoškola v celosvětovém měřítku.

Významným hostem setkání v tomto roce byl i zástupce UNEP Tim Christophersen, hlavní koordinátor tzv. dekády pro obnovení ekosystému, kterou vyhlásilo OSN v letošním roce. Organizace FEE, která je hlavním koordinátorem programu Ekoškola je partnerem OSN v tomto projektu.

 

2. Seminář Ekokluboven

Projekt Ekoškola do skautských klubovnen

Program Ekoškola neprobíhá jen na školách. V roce 2021 se ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, z. s. začal pilotovat i ve skautských klubovnách. V rámci této pilotáže mají skautské Ekotýmy k dispozici své mentory a jednotliví členové se mohou zúčastnit praktických stáží ve školách.

Během třídenního semináře se 30 skautů a skautek vzdělávalo, sdílelo zkušenosti i testovalo různé hry a metodické nástroje programu Ekoškola. Zároveň zástupci jednotlivých Ekotýmů plánovali svůj další postup a hledali cesty, jak nejlépe naplnit 7 kroků v prostředí skautských kluboven a základen.

s
Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!