Den Ekoškol v roce 2018

Pojďte se s námi načerpat inspiraci ze Dne Ekoškol, který každoročně připadá na 7.11.

Den Ekoškol v roce 2018

Každý rok 7.11. slaví všechny Ekoškoly na světě Den Ekoškol. Akce a projekty na všechna témata Ekoškoly, které školy pořádají, mají ukázat, že společně dokážeme měnit věci k lepšímu.

Oslavy proběhly na mnoha školách. Některé z nich nám o nich napsaly a vy si můžete přečíst, co se událo:

 

ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 460/81

Akci připravují členové Ekotýmu pro ostatní žáky školy. Každá skupinka má svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvědí, potom své znalosti uplatňují při řešení kvízů, křížovek apod. Jedno stanoviště je stanoviště Ekotýmu, kde se žáci seznamují s fungování Ekotýmu na škole.

 

ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130

Žáci z Ekotýmu připravili pro žáky 1. stupně 5 stanovišť spojených s aktuálním děním na škole v rámci environmentální výchovy. Seznámili je s vermikompostováním, novou expozicí – křečíci džungarští, charitativní činností - sběr víček pro Ondru, celorepublikovým programem Recyklohraním a programem Ekoškola. Nechybělo ani malé občerstvení připravené z oblíbené zeleniny - mrkve.

 

ZŠ Chyšky

V letošním školním roce začlenili do programu Ekoškola téma Jídlo a svět. Žáci provedli Analýzu a výsledky jednotlivé třídy přednesly na školní konferenci.

 

ZŠ Ostrava, Generála Píky

Ve čtvrtek 8. 11. si žáci spolu se 17 000 dětmi z 68 zemí světa připomněli mezinárodní den, který slaví všechny školy snažící se o zlepšení životního prostředí a ekologicky šetrné hospodaření. Program Ekoškola učí žáky komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, rozvíjí schopnost vytýčit si cíl, naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Kromě sběrových akcí plnili žáci úkoly v programu Recyklohraní, vytvářeli Ekokodexy, zasoutěžili si a tvorbou plakátů na téma „Jsme součástí Ekoškoly“ se snažili o propagaci udržitelného života. Finanční sbírkou na podporu zvířat ostravské zoo, jež vynesla 5630 Kč, zároveň poukázali na nutnost podpory zachování biodiverzity v přírodě.

 

Základní škola a Mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16

Světový den Ekoškol na škole oslavili projektovým dnem. V letošním roce zvolili různorodý program, vhodně vybraný pro jednotlivé ročníky 1. a 2. stupně.
První a druhé třídy, ke kterým se připojily i třídy předškoláků z mateřské školky, poznávaly v programu „Náš les“ rostliny a živočichy našich lesů. Třetí třídy vyrazily do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK, kde měly možnost sledovat nejen přírodu našeho podnebí, ale také subtropů a tropů. Čtvrté a páté třídy se zúčastnily výukového programu „Do lesa s lesníkem“ v chuchelském lese. Třídy 2. stupně absolvovaly environmentální

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!