Co si česká společnost a učitelé myslí o Ekoškole

V uplynulých měsících proběhly v České republice největší sociologické výzkumy týkající se programu Ekoškola od jeho založení v roce 1995. Podívejte se, co jsme zjistili.

Co si česká společnost a učitelé myslí o Ekoškole

Cílem prvního výzkumu bylo zjistit, jak program vnímají zapojení učitelé a jaké potřeby jim program naplňuje i co jim chybí. Druhý výzkum se zaměřil na českou veřejnost a zjišťoval, jak program vnímají obyvatelé naší země.

Oba výzkumy navrhla a uskutečnila sociologická agentura BEHAVIO s podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Státního fondu životního prostředí MŽP.

 Učitelé hlavně oceňují, že program rozvíjí kompetence dětí.

„Je to skvělá příležitost, jak už dětem od mala vštěpovat správné návyky ve vztahu k ŽP“.

75 % zapojených učitelů doporučilo program Ekoškola někomu dalšímu.

Více než 90 % učitelů považuje za nejdůležitější, že program učí děti samostatnosti a povzbuzuje je k aktivitě.

Hlavní motivací učitelů (77 %) k zapojení do programu je možnost rozvíjet kompetence dětí k zlepšování životního prostředí. Samotný dopad na životní prostředí je u učitelů až na druhém místě.

Výzkum také ukázal, že základní a střední školy jsou úspěšnější ve snižování ekologického dopadu školy. Mateřské školy zase v analýze stavu školy a jejího působení na životní prostředí.

50 % učitelů by ocenilo, aby program Ekoškola více podporoval propojení školy a dětí s obcí. Tento cíl se budeme v příštích dvou letech snažit rozvíjet. Plánujeme k tomu novou knihu i semináře.

Pokud se učitelé nevěnují Ekoškole komplexně (vybírají si jen některé aktivity a části metodiky 7 kroků), tak hlavním důvodem je nedostatek času (57 %).

Z hlediska auditů výzkum ukázal, že by bylo vhodné zrušit skenování článků v rámci žádosti o audit a také zjednodušit sebehodnotící kritéria (aby byla srozumitelná dětem). Rovnou můžeme říci, že se to stane od příštího školního roku.

Lidé chtějí program, který vede děti k ekologii a rozvíjí jejich dovednosti.

Program Ekoškola zná v ČR 12 % lidí. Více než polovina z nich díky logu programu.

Lidé si Ekoškolu spojují s ochranou životního prostředí (69 %), vytvářením lepšího světa (53 %) a zajímavými projekty (49 %).

Z ekologických aktivit je pro lidi nejdůležitější, aby škola učila děti šetřit vodou (82 %).

88 % lidí očekává, že program Ekoškola povede děti k samostatnosti a naučí je řešit reálné problémy jejich životního prostředí (79 %).

 

Data z výzkumů nám budou pomáhat hledat cesty, jak program realizovat v budoucnu. Ekoškola v současnosti čelí několika výzvám. Program je z hlediska nabízených služeb školám a jejich finanční účasti silně podfinancovaný. Zároveň cítíme, že je třeba umožnit školám zapojení i na různých úrovních, a přitom mít možnost zažít úspěch a ocenění. Také máme velkou příležitost dát o sobě vědět tak, aby nás lidé měli rádi a podporovali nás. To vše budeme v následujících měsících a letech řešit a upravovat tak, aby byl program dlouhodobě udržitelný a školám přinášel podporu i radost.

Díky všem, kteří jsou v tom s námi!

Prametry výzkumů:
Kvantitativní výzkum, Sběr dat 13. března až 22. dubna 2020, 195 lidí - anketa mezi učiteli a koordinátory.
Kvantitativní výzkum, forma dotazování CAWI, Sběr dat 1. až 4. května 2020, 1000 lidí, reprezentativní vzorek online populace ČR.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se