Byli jsme u toho

V Irském Corku se na konci listopadu uskutečnilo mezinárodní setkání národních koordinátorů programu Ekoškol. Přes osmdesát delegátů z 68 zemí světa sdílelo své zkušenosti, společně debatovalo i poslouchalo odborníky na různá témata.

Byli jsme u toho

V Irském Corku se na konci listopadu uskutečnilo mezinárodní setkání zástupců Ekoškol. Přes osmdesát delegátů z 68 zemí světa sdílelo své zkušenosti, společně debatovalo i poslouchalo odborníky na různá témata. Jan Smrčka a Simona Neprašová tam reprezentovali českou Ekoškolu a všechny naše Ekoškoly.

Hlavními tématy setkání, které účastníci konference řešili, byly klimatické změny, znečištění oceánů, a globální občanství. V této části byly velice zajímavé příspěvky zemí, kterých se tyto problémy citelně dotýkají - např. v příspěvku z USA zazněla zmínka o aktuálních požárech v Kalifornii, příspěvek z Portorika představil, jak studenti zbavují oceány odpadků. Debatovalo se, jak by měl program Ekoškola tato témata dále rozvíjet a zlepšovat znalosti a dovednosti dětí na národních úrovních. V rámci České republiky je pro nás důležité hlavně téma klimatické změny, které se již citelně dotýká i naší krajiny.

Důležitým výstupem celé akce byla také příprava na výročí 25 let programu Ekoškola, které celosvětově oslavíme v roce 2019. O plánech a událostech, které jsou s tímto výročím spojené, vás budeme postupně informovat.

Samotnou konferenci oživily přednášky učitelů, profesorů a žáků z Corku, kteří prezentovali zejména to, jak se jim daří čistit místní pláže. Delegáti v rámci setkání navštívili také univerzitu v Corku, která byla úplně prvním Eco-Campusem na světě (obdoba Ekoškol, ale na vysokých školách). Pro Českou republiku je to stále výzva a na svůj první Eco-Camups stále čeká.

Součástí konference byly i večerní méně formální akce, tak důležité pro navazování nových kontaktů. Letos jsme měli možnost, v rámci návštěvy univerzity, povečeřet v krásném historickém sálu, a navštívit typickou irskou restauraci s irskou hudbu a irskými tanci. Společně jsme si užili zejména uvolněnou a příjemnou atmosféru, která nás v Irsku provázela na každém kroku.

V příštím roce se můžeme těšit na setkání v Nizozemsku.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!