Aktualizovaná kritéria Ekoškoly

Aktualizovali jsme jejich znění!

Aktualizovaná kritéria Ekoškoly

Probrali jsme v kanceláři důkladně kritéria a aktualizovali jsme jejich znění. Naším cílem bylo, aby byla logičtější, jednoznačnější, aby u každého kritéria bylo zřejmé, k jakému ideálu jako Ekoškola směřujeme. Je to ovšem komplexní dokument, který detailně rozebírá všech sedm kroků.
Prohlížejte pomalu a v klidu, pozvěte si na to (online) konzultanta, přijďte na webinář. Jsme přesvědčeni, že Kritéria jsou dobrým nástrojem sebereflexe a kdykoliv v průběhu Vaší cesty Ekoškolou Vám pomohou utvrdit se ve Vašem směřování, nebo Vás nasměrují lépe. Vyplatí se s nimi pracovat nejen těsně před auditem, ale v průběhu Vaší práce, jakmile máte v Ekoškole kousek cesty za sebou.
Tak jako doposud máme dvě verze, pro ZŠ/SŠ a zvlášť pro MŠ. Obě najdete na našem webu zde: https://ekoskola.cz/cz/jak-na-certifikaci.

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!