25 let pomáháme tvořit lepší svět

Letos slavíme 25 let mezinárodního programu Ekoškola.

25 let pomáháme tvořit lepší svět

Rio de Janeiro, město, které pořádá ten nejvelkolepější karneval na světě, se v roce 1992 zapsalo do historie i jinak než sambou a mejdany. V červnu se zde uskutečnilo setkání 172 států, jejichž zástupci vytvořili dohodu popisující, jak má vypadat trvale udržitelný rozvoj. Tímto setkáním byla Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, zkráceně Summit Země.


A právě zde vznikla potřeba zabývat se dlouhodobou udržitelností životního prostředí i prostřednictvím vzdělávání. A tak v roce 1994 vznikly pilotní Ekoškoly v Dánsku, Německu, Řecku a Velké Británii. Bylo to prvních pár škol, které pomocí metodiky 7 kroků chtěli naučit žáky všímat si světa kolem sebe, být iniciativní a navrhovat řešení problémů, při kterých se vždy zohledňují různé možnosti a jejich dopad na životní prostředí.

O 25 let později máme na této planetě více než 52 000 škol, které v tomto programu pokračují. Z desítek žáků a učitelů z roku 1992 se stalo 19-ti milionové hnutí, které v 68 státech pomocí Ekoškoly hledá cesty, jak vytvořit ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Ekoškola je tak v současnosti jeden z největších vzdělávacích programů na světě. Jeho cíl je však stále stejný: Zajistit, aby mladí lidé měli sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu, kterou náš svět potřebuje a to pomocí zábavného, aktivního a sociálně odpovědného učení.

 

V roce 2019 slavíme 25 let mezinárodního programu EKOŠKOLA a rozhodně si to nenecháme pro sebe. V tomto roce chceme dostat Ekoškolu za hranice školních budov, do našich rodin i komunity. Udržitelnost naší planety je zodpovědností každého člověka, a čím víc nás bude, tím máme větší šanci uspět.

S radostí sdílíme speciálně navržené logo pro 25. výročí, můžete si ho stáhnout a aktualizovat na svých webových stránkách.

Logo k 25. výročí ke stažení

Obecné logo Ekoškoly k umístění na web školy

Pokud chcete informovat o významných pětadvacátinách na svých webech, prezentacích a akcích a připojit tento text, můžete ho stáhnout také.

Explikace významu loga

Můžete také umístit na webových stránkách školy.

Text ke 25. výročí ke stažení

A pokud vám na webových stránkách chybí obecný text o Ekoškole, najdete ho zde také.

Obecný text na webové stránky

Logo 7 Kroků Ekoškoly

 

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se