25 let pomáháme tvořit lepší svět

Letos slavíme 25 let mezinárodního programu Ekoškola.

25 let pomáháme tvořit lepší svět

Rio de Janeiro, město, které pořádá ten nejvelkolepější karneval na světě, se v roce 1992 zapsalo do historie i jinak než sambou a mejdany. V červnu se zde uskutečnilo setkání 172 států, jejichž zástupci vytvořili dohodu popisující, jak má vypadat trvale udržitelný rozvoj. Tímto setkáním byla Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, zkráceně Summit Země.


A právě zde vznikla potřeba zabývat se dlouhodobou udržitelností životního prostředí i prostřednictvím vzdělávání. A tak v roce 1994 vznikly pilotní Ekoškoly v Dánsku, Německu, Řecku a Velké Británii. Bylo to prvních pár škol, které pomocí metodiky 7 kroků chtěli naučit žáky všímat si světa kolem sebe, být iniciativní a navrhovat řešení problémů, při kterých se vždy zohledňují různé možnosti a jejich dopad na životní prostředí.

O 25 let později máme na této planetě více než 52 000 škol, které v tomto programu pokračují. Z desítek žáků a učitelů z roku 1992 se stalo 19-ti milionové hnutí, které v 68 státech pomocí Ekoškoly hledá cesty, jak vytvořit ze školy příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Ekoškola je tak v současnosti jeden z největších vzdělávacích programů na světě. Jeho cíl je však stále stejný: Zajistit, aby mladí lidé měli sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu, kterou náš svět potřebuje a to pomocí zábavného, aktivního a sociálně odpovědného učení.

 

V roce 2019 slavíme 25 let mezinárodního programu EKOŠKOLA a rozhodně si to nenecháme pro sebe. V tomto roce chceme dostat Ekoškolu za hranice školních budov, do našich rodin i komunity. Udržitelnost naší planety je zodpovědností každého člověka, a čím víc nás bude, tím máme větší šanci uspět.

S radostí sdílíme speciálně navržené logo pro 25. výročí, můžete si ho stáhnout a aktualizovat na svých webových stránkách.

Logo k 25. výročí ke stažení

Obecné logo Ekoškoly k umístění na web školy

Pokud chcete informovat o významných pětadvacátinách na svých webech, prezentacích a akcích a připojit tento text, můžete ho stáhnout také.

Explikace významu loga

Můžete také umístit na webových stránkách školy.

Text ke 25. výročí ke stažení

A pokud vám na webových stránkách chybí obecný text o Ekoškole, najdete ho zde také.

Obecný text na webové stránky

Logo 7 Kroků Ekoškoly

 

Vloženo Od

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!