Změna klimatu - analýza našeho dopadu

Pracovní listy, která vám ukáží, jak vaše škola, klubovna nebo domácnost přispívá je změně klimatu nebo pomáhá zmírňovat její důsledky.

Zajímá vás změna klimatu?

POJĎTE ZJISTITJAKÝ JE VÁŠ DOPAD NA KLIMA
A OTESTUJTE PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU ZMĚNA KLIMATU

Co získáte: 

 • konkrétní data o vašem dopadu na klima v různých oblastech každodenního života
 • cestu, jak svůj dopad zmírnit 

Je to jednoduché: 

Sbírejte (doma či ve škole) a  zapisujte data do tabulek a tabulky za vás spočítají váš dopad na změnu klimat

OTESTUJTE NĚKTERÉ PRACOVNÍ LISTY

 VYPLŇTE JEDNODUCHOU PŘIHLÁŠKU!

ZPĚTNÉ VAZBY ODEŠLETE DO 18. ÚNORA 2022

Kdo, kde, kdy:

 • Pracovní listy jsou připravené pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ (je možné je otestovat i s mladšími žáky)
 • Zapojte skupinu dětí i jednotlivce
 • Nestihnete otestovat projděte sami a dejte nám zpětnou vazbu
 • Pro sběr dat využijte školu, vaši organizaci nebo domácnost
 • Do 18. února nám zašlete váš názor na pracovní listy přes vyplněnou zpětnou vazbu

Jak:

 • Vyplňte přihlášku do testování
 • Přečtěte si úvodní metodiku
 • Vyberte si jednu nebo více z 9 oblastí pracovmích listů (podrobnější informace níže).
 • Stáhněte si a projděte list s Návodem a Tabulky pro sběr a zadávání dat
 • Dohodněte se jak, kdy a kde budete testovat
 • Sbírejte a zapisujte si (kromě dat do tabulek), postřehy a nápady, které nám chcete sdělit ve zpětné vazbě
 • Vyplňte dotazník na zpětnou vazbu. Je pro nás důležitým zdrojem informací pro vytvoření uživatelsky příjemného materiálu

KLIKNĚTE na obrázky a otevřete si konkrétní oblast nebo metodiku

Co je MITIGACE

Předcházení, zmírnění
či zpomalení změny klimatu.

                                                                        

Co je ADAPTACE

Přizpůsobení se změně klimatu a snížení
naší zranitelnosti vůči jejím dopadům.

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!