Zdeněk Žalud

Panelisté konference Změňme klima 2022

1) Co dělám, čím se profesně zabývám.

Pracuji jako pedagog na Mendelově univerzitě v Brně, kde vyučuji předměty zaměřené na vazby mezi počasím a krajinou. Součásti univerzitního působení je práce na vědeckých projektech a publikace jejich výsledků. Píši odborné publikace, knihy, ale i populární články pro řadu odborných časopisů. Společným tématem jsou meteorologické a klimatické aspekty ovlivňující zemědělství a lesnictví. V užším zaměření se zabývám problematikou meteorologických extrémů, zvláště výzkumem adaptace krajiny na dopady sucha.

2) Jak má činnost souvisí se Změnou klimatu:

Vyrovnat se s dopady měnícího klimatu je jednou z největších výzev zemědělského i lesního hospodaření. Dlouhodobě tvrdím, že základní opatření, jak dopady změny klimatu zmírnit, jsou správné a jasné informace o klimatické změně. Tedy vzdělávání naší a jakékoliv jiné populace. Ve svých přednáškách pro studenty, ale i odbornou a laickou veřejnost využívám nejnovější vědecké výstupy, včetně vlastního výzkumu, jehož výsledky publikuji v rámci své široké mezinárodní spolupráce. Jsem spoluautorem portálu intersucho.cz, klimatickazmena.cz  a iniciátorem webu agrorisk.cz.

3) Vzkaz pro mladé lidi, děti ohledně změn klimatu:

Všichni mluví o udržitelné kvalitě života či trvalé udržitelnosti. Víte co to je? Když starší generace zanechá naši planetu, krajinu, prostě podmínky pro život v lepším stavu, než ji převzala. Opravdu to v současnosti platí? O problémy se zajímejte, oslovujte rodiče, učitele nebo dokonce i místní politiky. Nenechte si vzít budoucnost! Aktivně za ni bojujte! V oblasti klimatu ještě rozhodně není pozdě.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!