Zapoj se

Pojďte s nám do Kampaně obyčejného hrdinství 2022!

Kampaň bude probíhat v termínu 4. dubna až 8. května 2022. 

Do Kampaně se může přihlásit jakýkoliv jednotlivec, rodina, škola, organizace...

Do Kampaně můžete vstoupit jen za sebe nebo jako koordinátor: 

  • účastník - jednotlivec
    • plní výzvy, které si vybral a zašle výsledky za sebe.
  • místní koordinátor (jednotlivec nebo tým)
    • aktivizuje ostatní, komunikuje s Ekoškolou a sbírá výsledky (zároveň můžete být i účastníci a sámi plnit výzvy).
    • je jedno kolik lidí zapojíte do kampaně. Může to být klidně jen vaše rodina nebo také oddíl či skupina kamarádů, třída, škola, nebo organizace.

Přihlašte se do Kampaně zde

Chcete si ujasnit význam a dopad jednotlivých výzev a načerpat další informace, jak Kampaň připravit a pořádat?

Podívejte se na záznam webináře Jak na Kampaň obyčejného hrdinství.

 

Jak se zapojit v roli ÚČASTNÍKA

1) Vyberte si výzvu nebo výzvy. Může to být jedna nebo klidně všechny! Důležité je, vybrat si opravdovou VÝZVU (něco, co běžně neděláte, něco nového, co chcete vyzkoušet).
2) Snažte se vybrané výzvy během týdne maximálně naplňovat, což může být 1 den v týdnu nebo také 7 dní, a to podle vašich možností.
3) Zaznamenávejte do deníčku každý den své úspěchy/neúspěchy. Deník je připraven tak, aby ho bylo možné vyplňovat elektronicky i ho vytisknout na A4.
4) Zašlete deníček po uplynutí zvoleného týdne místnímu koordinátorovi (škole, organizaci, rodině…), případně přímo do kanceláře Ekoškoly na adresu: jan.smrcka@terezanet.cz nebo ekoskola@terezanet.cz
5) Pokračujte dál ve výzvách, udělejte z nich standard svých životů. Více najdete v záložce: Co dělat víc

 

jak se zapojit v roli MÍSTNÍHO KOORDINÁTORA

1) Vyplňte přihlášku a vyberte týden, kdy u vás Kampaň proběhne.
2) Rozjeďte propagaci ve vašem okolí (propagační materiály ke stažení najdete zde), ať je vás co nejvíce! Vysvětlujte lidem, význam jednotlivých výzev a to, jak mohou pomoci. Natočte video o chystané kampani, nebo reklamní spot. Návod, jak na to najdete zde. Pošlete rodičům, žákům, členům, kamarádům, informace (e-mailem, nebo je informujte prostřednictvím nástěnky, webu či FB). Již nyní můžete informovat o výzvách prostřednictvím letáku, ke stažení zde. Kompletní propagační balíček připravujeme a bude k dispozici v nejbližších dnech. 
3) Dodejte všem účastníkům deníčky ke sledování úspěchů. Deníček je možné vyplňovat elektronicky, nebo si ho vytisknout - je připraven ve formátu A4.
4) Vyberte vyplněné deníčky po uplynutí týdne Kampaně od všech účastníků.
5)  Zadejte do tabulky dopadů data ze všech vybraných deníčků a získejte tak celkové výsledky. Tuto tabulku zašlete do kanceláře Ekoškoly:  na jan.smrcka@terezanet.cz nebo na  ekoskola@terezanet.cz (nejpozději do 15. května).
6) Zveřejněte výsledky Kampaně ve vaší škole, organizaci i v jejím okolí.  Uspořádejte Akci pro klima, která bude prezentací vašich výsledků a seznámí s nimi spolužáky, kamarády, rodiče i veřejnost. Podrobný návod, jak na to najdete zde. Nechcete pořádat akce pro klima? Informujte okolí jiným způsobem: nakreslete plakát, napište článek do novin, natočte o kampani video, vytvořte prezentaci o kampani a tu sdílejte na webu, FB, nebo ji pošlete e-mailem.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!