Zapoj se

Pojďte s nám do Kampaně obyčejného hrdinství 2021!

Kampaň bude probíhat v termínu termín 4. dubna až 6.  května 2022. Do kampaně se může přihlásit jakýkoliv jednotlivec nebo organizace.

Do kampaně můžete vstoupit ve dvou rolích, které určují průběh vašeho zapojení.
Na začátku kampaně se tedy musíte rozhodnout zda budete: 

  • "jen" účastník - jednotlivec
    • plní výzvy, které si vybral
  • nebo místní koordinátor - jednotlivec nebo tým
    • aktivizuje ostatní, komunikuje s námi a sbírá výsledky (zároveň můžete být i účastník a sám plnit výzvy)
    • Je jedno kolik lidí aktivizujete (získáte). Může to být klidně jen vaše rodina. Snažte se však oslovit a získat do kampaně co nejvíc lidí. Doporučujeme - jděte do toho v týmu! 

PŘIHLÁŠKA DO KAMPANĚ OBYČEJNÉHO BUDE K DISPOZICI V BŘEZNU 2022 

Seznam aktuálních výzev a další informace ke poslední kamani z dubna - května 2021 

Průběh kampaně v roli účatníka

1) Prohlédněte si 9 výzev a vyberte si z nich, kolik chcete. Může to být jedna nebo klidně všechny! Důležité je vybrat si opravdu VÝZVU (ne něco, co už běžně děláme).
2) Snažte se vybrané výzvy během týdne maximálně naplňovat.
3) Zaznamenávejte do deníčku každý den své úspěchy/neúspěchy (nejlépe online). Příklad vyplňování deníčku naleznete v příběhu rodiny Nováků.
4) Zašlete svůj deníček po uplynutí zvoleného týdne kampaně místnímu koordinátorovi (škole, organizaci, rodině…), případně přímo do kanceláře Ekoškoly.
5) Pokračujte dál ve výzvách, udělejte z nich standard svých životů nebo si najděte další na webu Ekoškoly -  Co dělat víc

 

Průběh kampaně  v roli místního koordinátora

1) Vyplňte přihlášku a vyberte týden, kdy u vás kampaň proběhne – Přihláška

2) Rozjeďte propagaci ve vašem okolí, ať je vás co nejvíce! Vysvětlujte lidem, proč je důležité žít udržitelně a jak mohou pomoc. Pošlete rodičům, žákům, členům, kamarádům, informace (e-mailem je to ekologičtější, případně k tisku využijte šmíráky). - Propagační plakáty atd

3) Dodejte všem účastníkům deníčky ke sledování úspěchů (jsou v .pdf – dá se do nich psát i na počítači a jeden deník může sloužit i víc lidem) - Deníček k výzvám

4) Vyberte vyplněné deníčky po uplynutí týdne kampaně od všech účastníků.

5)  Zadejte do tabulky dopadů data ze všech vybraných deníčků a získejte tak celkové výsledky. Tuto tabulku zašlete do kanceláře Ekoškoly:  ekoskola@terezanet.cz nebo na jan.smrcka@terezanet.cz (nejpozději do pátku 28. května) - Závěrečná tabulka dopadů

6) Zveřejněte výsledky kampaně ve vaší škole, organizaci i v jejím okolí – uspořádejte přednášku/setkání pro spolužáky, členy, kamarády nebo i veřejnost (nakreslete plakát, pošlete to mailem rodičům, napište článek do novin) – návody viz výzva 8.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!