Výzva 2015 - 2016

Výzva, do které se mohli zapojit Ekoškoly v ČR s projekty na zlepšení svého prostředí. Školy s největším počtem hlasů získaly od IKEA finanční podporu na realizaci projektů.

10 podpořených škol je oprávněně hrdých na své projekty.

 

ZŠ Staré Město

Odpočinkový a relaxační koutek

V oddychovém koutku tráví žáci přestávky i volné hodiny. Sedáky využívají také ve třídách např. pro čtenářské dílny, výchově ke zdraví i pro třídnické hodiny. Sedáky byly zhotoveny také pro potřeby školního psychologa a pro žáky I. stupně. Na jejich výrobě spolupracovali žáci v pracovních činnostech, kde se naučili využívat odpadových surovin v běžném životě.

 

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov

Les a prales v naší škole

Výmalba s tématem života v lesích a pralesích se nám opravdu povedla a jsme na ni pyšní. A co je důležité, skutečně ji využíváme ve výuce a díky medializaci projektu již máme zájemce o využití i z jiných škol. Výmalbu jsme nechali přetřít šetrným bezbarvým lakem s UV filtrem, aby se mohla využívat co nejdéle. Projekt má tedy dlouhodobou využitelnost a udržitelnost pro školu i širokou veřejnost.

 

Gymnázium Šumperk

Jak jsme se rozhodli změnit smýšlení o odpadech

Krabičky využívají žáci nižšího gymnázia. O odpadech učíme lépe přemýšlet celou školu – starší studenti lépe třídí odpad, také spolupracujeme s našimi uklízečkami. V rámci akčního dne děti prováděly ve městě anketu, která měla za cíl upozornit na problematiku odpadů. Založili jsme tradici sběru, který se setkal s velkým úspěchem u rodičů i prarodičů žáků – tak vzděláváme i okolí. A to jsme chtěli.

 

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Měníme naše okolí

Vytvořené informační cedule jsou umístěny na pěti místech v Letovicích. Slouží žákům, místním obyvatelům i turistům k získávání znalostí z historie a k procvičení anglického jazyka. Oprava chodníků zpříjemnila každodenní docházení do školy všem žákům i zaměstnancům. Zvelebení meze a výsadbu keřů oceňují všichni obyvatelé Letovic.

 

ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Dveře nás představují

Jsme hrdí, že o vzhledu naší školy rozhodují společně Ekotým, pan ředitel a rodiče. Dokonce jsme získali sponzora z řad rodičů. Při sestavování rozpočtu se žáci učí šetřit materiálem. Jsou vedeni ke společné péči o třídu i školu. Skvěle fungovala i spolupráce napříč třídami. Všechny potěšila pochvala od rodičů a veřejnosti při Dni otevřených dveří. Jsme rádi, že je naše škola opět o něco hezčí.

 

Základní škola Lázně Libverda

Zahrada pro potěchu duše II.

Úprava školních pozemků a odpočinkové části zahrady je naším dlouhodobým snem. Naplánovány máme další úpravy, které jsou provázány s oblastmi, kterými se Ekoškola zabývá. Chtěli bychom, aby zahrada byla místem nejen k odpočinku a setkávání, ale i prostorem pro získávání vědomostí a dovedností, kdy si můžeme nabyté informace prakticky ověřit. Přáli bychom si „otevřít“ zahradu veřejnosti.  

 

Základní škola a Mateřská škola Povrly

Bylinkové zákoutí

Jsme hrdí na to, že si nyní ve škole pěstujeme vlastní bylinky, které využívají paní kuchařky při přípravě školních obědů. Bylinkové zákoutí využívají učitelé a žáci ve výuce, zároveň slouží jako místo k relaxaci nejen pro nás všechny, ale i pro veřejnost. Projekt inspiroval jiné školy, ale i místní občany. Rozvinula se další spolupráce mezi žáky, školními kuchařkami a dalšími zaměstnanci školy.

 

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

Zahrada her a poznání

Na školním pozemku byly vybudovány různé výukové prvky. Žáci sami pod vedením pedagogů nebo společně se svými rodiči postupně vytvořili sluneční hodiny, rozcestník s nadmořskou výškou a přesnou polohou školy, budky pro ptáky, jednoduchý vertikální tkalcovský stav, hřbitov odpadků. Na zahradu byly také objednány a umístěny dvě naučné plachty – jedna vícejazyčná s tématem zahrada a jedna na téma třídění a recyklace.

 

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

Ochrana ptáků před nárazem do skla

Žáci si uvědomili, že i malá změna realizovaná svépomocí může pozitivně ovlivnit okolí. Vždyť přece svými obrázky dokázali zabránit dalším zbytečným úmrtím ptáků. Pro rodiče i kolemjdoucí je to inspirace k realizaci podobného opatření i u nich doma. Největší přínos má změna pro živočichy a přírodu.

 

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, p.o.

Společně - bezpečně

Díky projektu proběhla instalace kvalitních a bezpečných stojanů na 17 kol a podle pozitivních reakcí žáků se zvýší počet dětí dopravujících se do školy na kole, tím se zlepší i kvalita ovzduší v okolí školy. Dlouhodobou udržitelnost projektu podpořil pan starosta při slavnostním předávání dopravní studie, kdy informoval přítomné o krocích, které již uskutečnil ohledně úpravy křižovatky a prostranství před školou. Žáci a pedagogové budou plnit školní plán mobility, který je součástí Plánu činnosti Ekoškoly jsme hrdí, že jsme mohli přispět ke zlepšování dopravní situace.

 
   

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se