O programu

Program Ekoškola je největší dlouhodobý environmentalní vzdělávací program na světě.

Učme žáky aktivně a samostatně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí.

O co usilujeme:

Aby děti vycházející z MŠ, ZŠ a SŠ byly schopné a ochotné samostatně a aktivně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí a měly k tomu potřebné znalosti a dovednosti.

Jak to děláme:

V Ekoškole učíme žáky pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat. Ukazujeme jim jak anlyzovat současný stav a plánovat změny, ty pak uskutečňovat, realizaci změn vyhodnocovat a učit se z chyb. Součástí je samozřejmě informování okolí o tom, co se žáci dozvěděli a případně ovlivňovat rodiče, přátele a celkově společenství, jehož jsou součástí. Takový přístup vede mladé lidi k angažovanosti, která se projeví změnami v osobních životech, ve škole i v jejich okolí.

Program Ekoškola vám umožní zastřešit Environmentální aktivity na škole a ukáže učitelům cesty, jak s dětmi partnersky spolupracovat a společně řešit konkrétní problémy.

Zapojení do řešení reálných problémů umožní dětem získat sebedůvěru a zažít úspěch při uskutečňování vlastních nápadů. V případě že se něco nepodaří je pro nás chyba zdrojem poučení a inspirací pro hledání nových možností.

Jakou podporu pro cestu Ekoškolou nabízíme.

Metodika 7 kroků vám poví, jak na to 

Témata ukáží na co se zaměřit 

Skupina konzultantů vám poradí s konkrétními dotazy

Webináře a semináře vás propojí s ostatními učiteli

Mezinárodní certifikace zvýší prestiž vaší školy

Příklady z praxe vám dodají inspiraci

Materiály rozvinou vaši environmentální i pedagogickou odbornost

Kampaně a výzvy vám dodají náplň do výuky

Možnosti zapojení a ceník služeb služeb

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!