Naši partneři

Za Ekoškolou dnes stojí skvělí partneři a spolupracující instituce u nás i ve světě. Pomáhají dělat náš svět lepším místem k životu. Přidejte se.

Hledáme další partnery, aby nám pomohli změny, které Ekoškola přináší, dále prohlubovat a rozšiřovat. Hledáme další konzultanty, kteří pomohou učitelům a žákům změny ve školách zavádět. Hledáme odborníky pro spolupráci na odborných tématech Ekoškoly. Můžete – li pomoci, prosím kontaktujte nás.

Děkujeme všem našim partnerům a spolupracovníkům. Bez vaší pomoci bychom stěží dokázali dále psát příběh Ekoškoly, příběh proměn škol i jejich okolí.

Často mluvíme o modernizaci vzdělávání ve školách, o moderních metodách, o tom, že musíme vzdělávání učinit smysluplným, a zatímco takto teoretizujeme, tak TEREZA koná. Myslím si, že program Ekoškola patří k nejúspěšnějším v našich školách. Jindřich Kitzberger, jako náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy

 

Mezinárodní partneři Ekoškoly

FEE – Foundation for Environmental Education (Nadace pro environmentální výchovu)

Mezinárodní nezisková organizace vzdělávající na celém světě s cílem ochránit nejen naše životní prostředí, ale také lidi, komunity a firmy, které na něm závisejí. 

FEE řídí program Ekoškola v celém světě. Vzdělávací centrum TEREZA se stalo členem FEE v roce 2005, aby přivedlo Ekoškolu do České republiky.

UNEP – United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí)

Vůdčí globální autorita v oblasti životního prostředí, která stanovuje cíle mezinárodní agendy, podporuje environmentální rozměr udržitelného rozvoje v systému OSN a slouží jako obhájce životního prostředí na naší planetě.

UNEP uzavřel s FEE Memorandum o spolupráci, ve kterém ocenil Ekoškolu jako preferovaný globální modelový program pro environmentální výchovu, management a certifikaci na mezinárodní úrovni.

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu

Zodpovídá za koordinaci mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě, kultuře a komunikaci. Zasazuje se o to, aby každý člověk na Zemi mohl těžit z kvalitního vzdělávání, různorodého kulturního bohatství, vědeckého pokroku a svobody vyjadřování.

UNESCO vyzdvihlo Ekoškolu ve své Závěrečné zprávě k Dekádě vzdělávání pro udržitelný rozvoj jako program rozvíjející motivaci a schopnosti žáků měnit náš svět, přinášející zlepšení životního prostředí a posilující celoškolní přístup ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

Partneři Ekoškoly v ČR

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

MŽP převzalo záštitu nad programem Ekoškola v České republice. Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí podporuje realizaci a další rozvoj programu. Je dobrým zvykem, že ministři přidávají svůj podpis na certifikát udělující školám mezinárodní ttitul Ekoškola.

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT převzalo záštitu nad programem Ekoškola v České republice. Podporovalo rozšíření programu z Evropských sociálních fondů určených pro vzdělávání. Je dobrým zvykem, že ministři přidávají svůj podpis na certifikát udělující školám mezinárodní ttitul Ekoškola.

Informační centrum OSN v Praze

Centrum OSN v Praze převzalo záštitu nad programem Ekoškola v České republice. Spolupracuje na zviditelnění programu a dalším vzdělávání koordinátorů a konzultantů Ekoškoly v oblasti udržitelného rozvoje.

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MHMP dlouhodobě podporuje program Ekoškola na území hlavního města Prahy.

SFŽP - Státní fond životního prostředí

SFŽP douhodobě podporuje program Ekoškola v České republice.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!