Naši partneři

Za Ekoškolou dnes stojí skvělí partneři a spolupracující instituce u nás i ve světě. Pomáhají dělat náš svět lepším místem k životu. Přidejte se.

Hledáme další partnery, aby nám pomohli změny, které Ekoškola přináší, dále prohlubovat a rozšiřovat. Hledáme další konzultanty, kteří pomohou učitelům a žákům změny ve školách zavádět. Hledáme odborníky pro spolupráci na odborných tématech Ekoškoly. Můžete – li pomoci, prosím kontaktujte nás.

Děkujeme všem našim partnerům a spolupracovníkům. Bez vaší pomoci bychom stěží dokázali dále psát příběh Ekoškoly, příběh proměn škol i jejich okolí.

Často mluvíme o modernizaci vzdělávání ve školách, o moderních metodách, o tom, že musíme vzdělávání učinit smysluplným, a zatímco takto teoretizujeme, tak TEREZA koná. Myslím si, že program Ekoškola patří k nejúspěšnějším v našich školách. Jindřich Kitzberger, jako náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy

 

Mezinárodní partneři Ekoškoly

FEE – Foundation for Environmental Education (Nadace pro environmentální výchovu)

Mezinárodní nezisková organizace vzdělávající na celém světě s cílem ochránit nejen naše životní prostředí, ale také lidi, komunity a firmy, které na něm závisejí. 

FEE řídí program Ekoškola v celém světě. Vzdělávací centrum TEREZA se stalo členem FEE v roce 2005, aby přivedlo Ekoškolu do České republiky.

UNEP – United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prostředí)

Vůdčí globální autorita v oblasti životního prostředí, která stanovuje cíle mezinárodní agendy, podporuje environmentální rozměr udržitelného rozvoje v systému OSN a slouží jako obhájce životního prostředí na naší planetě.

UNEP uzavřel s FEE Memorandum o spolupráci, ve kterém ocenil Ekoškolu jako preferovaný globální modelový program pro environmentální výchovu, management a certifikaci na mezinárodní úrovni.

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation - Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu

Zodpovídá za koordinaci mezinárodní spolupráce ve vzdělávání, vědě, kultuře a komunikaci. Zasazuje se o to, aby každý člověk na Zemi mohl těžit z kvalitního vzdělávání, různorodého kulturního bohatství, vědeckého pokroku a svobody vyjadřování.

UNESCO vyzdvihlo Ekoškolu ve své Závěrečné zprávě k Dekádě vzdělávání pro udržitelný rozvoj jako program rozvíjející motivaci a schopnosti žáků měnit náš svět, přinášející zlepšení životního prostředí a posilující celoškolní přístup ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

 

Partneři Ekoškoly v ČR

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

MŽP převzalo záštitu nad programem Ekoškola v České republice. Prostřednictvím Státního fondu životního prostředí podporuje realizaci a další rozvoj programu. Je dobrým zvykem, že ministři přidávají svůj podpis na certifikát udělující školám mezinárodní ttitul Ekoškola.

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT převzalo záštitu nad programem Ekoškola v České republice. Podporovalo rozšíření programu z Evropských sociálních fondů určených pro vzdělávání. Je dobrým zvykem, že ministři přidávají svůj podpis na certifikát udělující školám mezinárodní ttitul Ekoškola.

Informační centrum OSN v Praze

Centrum OSN v Praze převzalo záštitu nad programem Ekoškola v České republice. Spolupracuje na zviditelnění programu a dalším vzdělávání koordinátorů a konzultantů Ekoškoly v oblasti udržitelného rozvoje.

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MHMP dlouhodobě podporuje program Ekoškola na území hlavního města Prahy.

SFŽP - Státní fond životního prostředí

SFŽP douhodobě podporuje program Ekoškola v České republice.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se