Mezinárodní titul

Vážíme si toho, co jste s Ekoškolou dokázali. Úspěšné školy oceňujeme v Senátu PČR na slavnostním vyhlášení titulů Ekoškola.

Titul Ekoškola symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát. Tyto symboly zdobí přes 140 škol v České republice, více než 17 000 škol na celém světě. Jejich počet stále roste. Podmínkou pro zisk mezinárodního titulu Ekoškola je výborné zvládnutí metodiky 7 kroků ve škole, realizace pozitivních změn ve škole či okolí a absolvování hodnotící návštěvy (auditu) ve škole.

Školy v České republice mohou získat mezinárodní titul na základě těchto podmínek:

 • Dosažení dostatečné úrovně v kritériích, která sledují kvalitu naplňování všech 7 kroků Ekoškoly.
 • Zaslání elektronické žádosti a dodání podkladů.
 • Absolvování hodnotící návštěvy přímo ve škole.

 

Jak k auditu nově:

(Platný postup od září 2018)

Připravili jsme nový způsob přihlašování k auditům, jehož smyslem je usnadnit vám přípravu na audit. Po celou dobu přípravy vám budou k dispozici naši konzultanti, kteří vás celým procesem před auditem provedou.

Přihlašování k auditům je možné do října, zasílání podkladů do prosince a samotné audity probíhají v průběhu celého školního roku (viz níže).

Náš konzultant vám pomůže:

 • Vyhodnotit v jaké fázi realizace programu Ekoškola se nacházíte.

 • Správně časové rozložit přípravy.

 • Vyřešit případné problémové situace.

 

Škola, která chce v daném školním roce získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola, postupuje následovně:

 1. V termínu 3.9. - 31.10. 2018 škola vyplní přihlášku k auditu . Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.

 2. Škole, která již odeslala přihlášku, se do 14-ti dnů na email nebo telefonicky ozve konzultant Ekoškoly a společně si dohodnete termín konzultace k auditu. Během konzultace vám konzultant pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluvíte si termín auditu, který by měl proběhnout v době říjen 2018 – 15. květen 2019.

 3. Do 16.12. 2018 škola zašle materiály prostřednictvím formuláře podklady k auditu

 

Co zaslat:

Výstupy, které nám budete zasílat, není potřeba přepisovat či jinak upravovat. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná.

 1. Souhlas koordinátora a vedení školy. Scan podepsané přihlášky.
 2. Odpovědi na 8 otázek.
 3. Výstup z Analýzy – přehled SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK - fotografie grafického zpracování, scan nebo odkaz na web.
 4. Plány činností včetně monitorování a vyhodnocování (plány za poslední 2 roky) - fotografie grafického zpracování, scan nebo odkaz na web.
 5. Vyplněná kritéria – sebehodnocení školy. Kritéria jsou aktualizována k 3.9.2018. Vyplňujete pouze x do barevně zvýrazněných políček. V každém řádku může být pouze jedno x. Čísla nikam nevkládáte. Excel sám automaticky sčítá body. V pdf formátu můžete stáhnout zde.
 6. Vyplněný příklad dobré praxe z vaší školy, který popisuje uchopení jednoho ze 7 kroků Ekoškoly. 
 7. Scan nebo odkaz na uveřejněné články, případně odkaz na rozhlasové či televizní reportáže.
 8. Fotografie nástěnky a Ekokodexu.

V případě nejasností či dotazů nás kontaktujte na emailu marie.servitova@terezanet.cz.

Přibližný průběh auditorské návštěvy ke stažení zde.

 

Podívejte se na průběh Slavnostního vyhlášení z roku 2016

 


 

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se