Metodické materiály

Materiály, které vám pomohou nastartovat Ekoškolu, zlepšit ekologický stav školy a nebo vás inspirují změnami jiných škol i školek.


Provede vás realizací programu ve škole. 


 


Provede vás realizací programu ve školce.


 


Zařazení tématu Jídlo a svět do výuky


 


Zařazení tématu Jídlo a svět do výuky v AJ.


 


Přílohy k metodice 7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin


 


Přílohy k metodice 7 kroků
v AJ.


 


Pomáhají vyhodnotit kvalitu naplňování všech 7 kroků


 


Pomáhají vyhodnotit kvalitu naplňování všech 7 kroků


 


Jak zlepšit ekoprovoz v tématech Energie, Voda, Odpady, Prostředí školy, Doprava, Biodiverzita


 


Jak zlepšit ekoprovoz v tématech Energie, Odpady, Prostředí školy a Voda


 


Badatelské lekce, které pomohou prozkoumat krok za krokem školní zahradu.


 

 


Jak lze propojovat jednotlivé kroky a témata v MŠ


 


Přílohy Deník jedné Ekoškolky


 

 

 


Pomůže žákům v lepším pochopení 7 kroků.


 


Pomůže žákům v lepším pochopení 7 kroků v MŠ.


 


Přibližuje a vysvětluje návaznost Analýzy, Plánu činností a Monitorování a vyhodnocování. 


 


Přiblíží vám jak vytvořit Plán činností – z čeho vycházet a jak si stanovit cíle a nastavit úkoly.


 

 

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!