Menu pro změnu

Připravujeme pro vás nové téma Ekoškoly – Jídlo. V mezinárodním projektu vytváříme nové materiály a postupy a testujeme je ve školách v 9 zemích.

V rámci mezinárodním projektu Menu pro změnu pro vás připravujeme nové téma Ekoškoly – JÍDLO A SVĚT. Ve spolupráci s pilotními školami jsme vytvořili nové materiály a postupy a testujeme je v 9 zemích.

Přemýšlíte o tom, jak souvisí jídlo na vašem talíři s okolním světem? Zajímá vás, jestli je možné jíst zodpovědně? Myslíte si, že by si podobné otázky mohli klást i vaši kolegové, žáci nebo jejich rodiče? Pak je tu pro vás nové téma programu Ekoškola – JÍDLO A SVĚT.

Nové téma připravujeme pro Ekoškoly v rámci tříletého mezinárodního projektu Eat Responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond. Hlavním nositelem projektu je analytické centrum Glopolis. TEREZA, vzdělávací centrum je partnerem projektu spolu s dalšími organizacemi z 8 nových členských zemí EU (Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Aktuality a výstupy z projektu najdete na webu www.menuprozmenu.cz a facebookové stránce Menu pro změnu.

Projekt

  • vede učitele k začleňování témat zodpovědné spotřeby potravin do výuky,
  • rozvíjí kritické myšlení mladých lidí a umožňuje jim se angažovat,
  • zvyšuje povědomí o tématu u rodičů a širšího okolí.

Ve školním roce 2015/16 se do projektu zapojilo 11 pilotních škol, které testovaly navrženou metodiku Menu pro změnu, 7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin a věnovaly se šesti podtématům zodpovědné spotřeby potravin - Agrobiodiverzitě, Spotřebě masa, Sezónním a místním potravinám, Bio a fair-trade potravinám, Plýtvání potravinami, Průmyslově zpracovaným potravinám a palmovému oleji.

Ve školním roce 2016/17 se do projektu zapojilo celkem 45 Ekoškol, které v rámci školního roku prošly všemi 7 kroky zodpovědné spotřeby potravin podle čerstvě vydané příručky 7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin a informační brožury Proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin. Materiáy ke stažení: https://www.eatresponsibly.eu/cs/materials/ nebo v sekci Materiály.

Na podzim Ekotýmy zapojených škol prováděly Analýzu školní jídelny, bufetu i dotazníková šetření v rodinách žáků. Na základě výsledků Analýzy si stanovily cíle a plánovaly aktivity na celý školní rok. Součástí jejich Plánů činností byly i Akční dny, kde s vybraným tématem seznamovaly nejen školu, ale i širší veřejnost. O tématu i výsledcích své práce dávaly školy vědět prostřednictvím lokálních médií.

Od školního roku 2017/2018 se již téma Zodpovědná spotřeba potravin stává právoplatným tématem Ekoškoly a je nabídnuto všem Ekoškolám v ČR. Materiály pro realizaci tohoto tématu je možné stáhnout na webu projektu Menu pro změnu, kde najdete také další informace k tématu Zodpovědné spotřeby potravin, nebo přímo na webu Ekoškoly v sekci Materiály.

 

Podívejte se, co školy v rámci projektu dělají. Na webu Ekoškoly postupně přibývají nové příklady dobré praxe v sekci INSPIRACE – Menu pro změnu.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!