Menu pro změnu

Připravujeme pro vás nové téma Ekoškoly – Jídlo. V mezinárodním projektu vytváříme nové materiály a postupy a testujeme je ve školách v 9 zemích.

Přemýšlíte o tom, jak souvisí jídlo na vašem talíři s okolním světem? Zajímá vás, jestli je možné jíst zodpovědně? Myslíte si, že by si podobné otázky mohli klást i vaši kolegové, žáci nebo jejich rodiče? Pak je tu pro vás nové téma programu Ekoškola – téma zodpovědná spotřeby potravin.

Nové téma připravujeme pro Ekoškoly v rámci tříletého mezinárodního projektu Eat Responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond.Hlavním nositelem projektu je analytické centrum Glopolis. TEREZA, vzdělávací centrum je partnerem projektu spolu s dalšími organizacemi z 8 nových členských zemí EU (Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Aktuality a výstupy z projektu najdete na webu www.menuprozmenu.cz a facebookové stránce Menu pro změnu.

Projekt

  • vede učitele k začleňování témat zodpovědné spotřeby potravin do výuky,
  • rozvíjí kritické myšlení mladých lidí a umožňuje jim se angažovat,
  • zvyšuje povědomí o tématu u rodičů a širšího okolí.

Ve školním roce 2015/16 se do projektu zapojilo 11 pilotních škol, které testovaly navrženou metodiku Menu pro změnu, 7 kroků k zodpovědné spotřebě jídla a věnovaly se šesti podtématům zodpovědné spotřeby jídla - Agrobiodiverzitě, Spotřebě masa, Sezónním a místním potravinám, Bio a fair-trade potravinám, Plýtvání, Průmyslově zpracovaným potravinám a palmovému oleji.

Ve školním roce 2016/17 se do projektu zapojilo celkem 45 Ekoškol, které v rámci školního roku projdou všemi 7 kroky zodpovědné spotřeby potravin podle čerstvě vydané příručky 7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin. Na podzim Ekotýmy zapojených škol provádějí analýzu školní jídelny, bufetu i dotazníková šetření v rodinách žáků. Na základě výsledků Analýzy si stanovují cíle a plánují aktivity na celý školní rok. Součástí jejich Plánů činností jsou i Akční dny, kde budou s vybraným tématem seznamovat nejen školu, ale i širší veřejnost.

Zapojeným školám poskytujeme finanční prostředky na podporu realizace jejich aktivit v rámci projektu.

Podívejte se, co školy v rámci projektu dělají. Na webu Ekoškoly postupně přibývají nové příklady dobré praxe v sekci INSPIRACE – Menu pro změnu.

 

Přidejte se.

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se