Mentoři

Pokud potřebujete pomoci nebo poradit v programu Ekoškola nebo hledáte inspiraci od zkušených koordinátorů, obraťte se na vyškolené učitele – mentory.

Pro základní a střední školy zapojené v programu Ekoškola. Mentoři jsou zkušení koordinátoři Ekoškol, kteří prošli ročním tréninkem a nyní jsou připraveni vám odborně pomoci. Každý z nich pro vás připravil konkrétní nabídku služeb, kterou můžete zdarma využít. Učitele – Mentory pro Ekoškolky hledejte na webu Ekoškolek: http://eko-skolky.cz/cz/kontakty

 

Hana Vaněčková

Jsem učitelka na ZŠ a MŠ Povrly, kde koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce s Ekotýmem a daří se mi úspěšně podporovat jeho aktivity ve škole i mimo ni. Program na škole koordinuji od samotného začátku, tedy od roku 2007. Své zkušenosti s programem budu ráda sdílet s pedagogy z dalších zapojených škol.

Co nabízím: 

Konzultace k realizaci programu Ekoškola - konzultace je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a narazí na nějaký problém, ať už při práci s ekotýmem nebo v některém z kroků realizace programu.

Více o nabídce zde.

Venuše Antoniszynová

Jsem učitelka na ZŠ A. Sochora Duchcov, kde koordinuji program Ekoškola a vše co se týká EVVO. V programu jsme zapojeni již 10 let,
v letošním roce jsme získali 4.mezinárodní titul. Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ Povrly, pomáháme si, radíme a inspirujeme se.                  

Co nabízíme (společně s Hanou Vaněčkovou):

Úvodní seminář Ekoškoly, který vám usnadní „rozjezd“ v programu Ekoškola. - seminář je určen koordinátorům programu Ekoškola ze základních a středních škol, které  s realizací programu Ekoškola začínají a také novým koordinátorům z již dříve zapojených škol.

Více o nabídce zde.

Věra Benešová

Jsem vychovatelkou ŠD a učitelkou PŘ na venkovské malotřídní ZŠ v Dobřívě u Rokycan. Mám dvacetipětiletou praxi a koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou na škole. Baví mě pracovat se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Osobní konzultace k programu Ekoškola se zaměřením na práci Ekotýmu - konzultace je určena učitelům základních škol a učitelům malotřídních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí konzultovat práci
s Ekotýmem.

Více o nabídce zde.

Eva Kottová

Jsem učitelkou na ZŠ Úprkova Hradec Králové s dvanáctiletou praxí. Koordinuji program Ekoškola již šestým rokem a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu, kde rádi připravujeme akce pro celou školu a snažíme se přispět ke zlepšení životního prostředí naší školy a okolí i vztahu mladých lidí k němu. Ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Exkurzi na škole, která je již šestým rokem v programu Ekoškola a chystá se na třetí obhajobu titulu Ekoškola. Zaměříme se na informování o dění v Ekoškole pro ostatní žáky a učitele, podobu a umístění Ekokodexu a další kroky Ekoškoly.

Náslech na schůzce Ekotýmu. S Ekotýmem se scházíme 1x za měsíc a nabízím podporu, kdy se můžete zúčastnit naší schůzky.
K náslechu můžete využít nabízený pozorovací list, kde jsou navrhnuta témata pozorování.

Oba typy podpory jsou určeny pro učitele a žáky / studenty nebo pouze pro učitele (záleží na domluvě) základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola nebo se chtějí inspirovat aktivitami jiné školy. Zároveň si mohou členové hostujícího Ekotýmu připravit otázky na domácí žáky a společně vše prodiskutovat.

Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením na první kroky v programu, práci Ekotýmu, organizování akcí pro celou školu a další kroky Ekoškoly. Konzultace je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí konzultovat aktivity zmíněné v předchozím bodě.

Více o nabídce zde.

Dagmar Bouchalová

Jsem učitelkou 1. stupně na ZŠ Trávník 27 v Přerově. Ve školství pracuji 17 let. Jsem koordinátorkou programu Ekoškola  
a koordinátorkou EVVO. Zabývám se také přípravou a realizací dlouhodobých školních environmentálních projektů. Snažím se, aby Ekotýmáky a kolegy naše společná práce zaujala, rozvíjela, obohacovala a užili jsme si u ní hezké a příjemné chvíle. Myslím, že nás to ve škole společně prostě „ baví “.

Co nabízím:

Úvodní konzultaci - konzultace je určena základním a středním školám se zájmem o program Ekoškola, nebo i těm, co s realizací programu začínají. Určena je koordinátorovi programu.  Měla by přinést úvodní vhled, základní informace propojené s praxí a zkušenostmi s dlouhodobou realizací programu, odpovědi na otázky a pokusit se o společné nalezení řešení případných problémů a úskalí.

Prezentaci programu Ekoškola - je určena základním a středním školám se zájmem o program Ekoškola, nebo i těm co s realizací začínají. Určena je vedení školy, koordinátorovi, učitelům. Měla by přinést úvodní vhled a základní informace o programu propojené s praxí a zkušenostmi s dlouhodobou realizací programu.

Více o nabídce zde.

Dana Hozová

Jsem učitelkou v ZŠ Hulín s dvacetiletou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Seminář dobré praxe a konzultace. Využití principu „sedmi kroků“ v praxi a začlenění EVVO do výuky. Seminář je určen všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, nejen začínajícím, ale i  pokročilým.

Více o nabídce zde.

Mgr. Věra Pavlátová

Jsem zástupce ředitele, koordinátorka EVVO a ŠVP na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov, s dvacetiletou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou, dále se věnuji psaní a realizaci celoškolních projektů různého zaměření. Mám již zkušenosti se spoustou výzev a grantů, zejména environmentálně zaměřených. Baví mě také práce se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Konzultace či seminář k realizaci programu Ekoškola se zaměřením EV ve výuce, projektová výuka - všem učitelům základních
a středních škol zapojených do Ekoškoly. Cílem podpory je poradit s 5. krokem EKOŠKOLY (EV ve výuce) a zároveň poradit s vhodnou formou naplnění témat Environmentální výchovy v rámci ŠVP, nejlépe formou projektů a projektových dnů.

Více o nabídce zde.

Ivona Smrčková 

Jsem učitelkou na ZŠ s dvacetiletou praxí. Na škole koordinuji environmentální výchovu a program Ekoškola. Ráda se s Vámi podělím
o náměty, jak pracovat s žáky na tématu Odpady, jak postupně realizovat změny ve třídách v souladu s udržitelným životem, jak předcházet vzniku odpadu a využívat recyklovatelné složky odpadu ve škole.

Co nabízím:

Seminář dobré praxe Ekoškoly. Seminář o tom, jak pracovat s žáky na tématu Odpady. Seminář nabízím učitelům základních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí získat náměty a inspiraci k začlenění tématu Odpady do plánu činnosti Ekoškoly.

Více o nabídce zde.

Jan Vrtiška

30 let jsem učil na základní škole ve Vraném nad Vltavou, od školního roku 2015/16 učím v ZŠ Jílové u Prahy. Přes 20 let jsem vedl přírodovědný oddíl Nezmaři a z jeho odchovanců založil ekocentrum Zvoneček. Do programu Ekoškola jsem zapojen od roku 2005, celou tu dobu jsem byl školním koordinátorem tohoto programu i dalších environmentálních aktivit školy i ekocentra. Rád pracuji s dětmi a snažím se u nich rozvíjet pocit odpovědnosti za vlastní chování a rozhodování, rád je motivuji a podporuji jejich aktivity. Budu se snažit využít svých zkušeností k tomu, abych vám pomohl při nejasnostech a nesnázích, které mohou nastat při realizaci programu ve vaší škole.

Co nabízím:

Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením hlavně na práci Ekotýmu a na realizaci 7 kroků metodiky.

Konzultace nabízím všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola
a zejména těm, kteří chtějí konzultovat práci s Ekotýmem, či si potřebují ujasnit obsah a realizaci 7 kroků metodiky.

Hospitace na náslechové učební jednotce týkající se témat Ekoškoly. Hodina se bude týkat vybraného tématu Ekoškoly a zahrnuje následný rozbor a pohospitační rozhovor.

Hospitace je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu Ekoškola, kteří chtějí získat nové zkušenosti se zařazováním témat Ekoškoly do výuky, se zadáváním práce, volbou aktivit a metod, kladením otázek, aktivizací žáků, rozdělením rolí
a jejich naplňováním v rámci vybraného tématu Ekoškoly.

Více o nabídce zde.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se