Mentoři

Pokud potřebujete pomoci nebo poradit v programu Ekoškola nebo hledáte inspiraci od zkušených koordinátorů, obraťte se na vyškolené učitele – mentory.

Pro základní a střední školy zapojené v programu Ekoškola. Mentoři jsou zkušení koordinátoři Ekoškol, kteří prošli ročním tréninkem a nyní jsou připraveni vám odborně pomoci. Každý z nich pro vás připravil konkrétní nabídku služeb, kterou můžete zdarma využít. Učitele – Mentory pro Ekoškolky hledejte na webu Ekoškolek: http://eko-skolky.cz/cz/kontakty

 

Hana Vaněčková

Jsem učitelka na ZŠ a MŠ Povrly, kde koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce s Ekotýmem a daří se mi úspěšně podporovat jeho aktivity ve škole i mimo ni. Program na škole koordinuji od samotného začátku, tedy od roku 2007. Své zkušenosti s programem budu ráda sdílet s pedagogy z dalších zapojených škol.

Co nabízím: 

Konzultace k realizaci programu Ekoškola - konzultace je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a narazí na nějaký problém, ať už při práci s ekotýmem nebo v některém z kroků realizace programu.

Více o nabídce zde.

Venuše Antoniszynová

Jsem učitelka na ZŠ A. Sochora Duchcov, kde koordinuji program Ekoškola a vše co se týká EVVO. V programu jsme zapojeni již 10 let,
v letošním roce jsme získali 4.mezinárodní titul. Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ Povrly, pomáháme si, radíme a inspirujeme se.                  

Co nabízíme (společně s Hanou Vaněčkovou):

Úvodní seminář Ekoškoly, který vám usnadní „rozjezd“ v programu Ekoškola. - seminář je určen koordinátorům programu Ekoškola ze základních a středních škol, které  s realizací programu Ekoškola začínají a také novým koordinátorům z již dříve zapojených škol.

Více o nabídce zde.

Věra Benešová

Jsem vychovatelkou ŠD a učitelkou PŘ na venkovské malotřídní ZŠ v Dobřívě u Rokycan. Mám dvacetipětiletou praxi a koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou na škole. Baví mě pracovat se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Osobní konzultace k programu Ekoškola se zaměřením na práci Ekotýmu - konzultace je určena učitelům základních škol a učitelům malotřídních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí konzultovat práci
s Ekotýmem.

Více o nabídce zde.

Eva Kottová

Jsem učitelkou na ZŠ Úprkova Hradec Králové s dvanáctiletou praxí. Koordinuji program Ekoškola již šestým rokem a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu, kde rádi připravujeme akce pro celou školu a snažíme se přispět ke zlepšení životního prostředí naší školy a okolí i vztahu mladých lidí k němu. Ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Exkurzi na škole, která je již šestým rokem v programu Ekoškola a chystá se na třetí obhajobu titulu Ekoškola. Zaměříme se na informování o dění v Ekoškole pro ostatní žáky a učitele, podobu a umístění Ekokodexu a další kroky Ekoškoly.

Náslech na schůzce Ekotýmu. S Ekotýmem se scházíme 1x za měsíc a nabízím podporu, kdy se můžete zúčastnit naší schůzky.
K náslechu můžete využít nabízený pozorovací list, kde jsou navrhnuta témata pozorování.

Oba typy podpory jsou určeny pro učitele a žáky / studenty nebo pouze pro učitele (záleží na domluvě) základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola nebo se chtějí inspirovat aktivitami jiné školy. Zároveň si mohou členové hostujícího Ekotýmu připravit otázky na domácí žáky a společně vše prodiskutovat.

Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením na první kroky v programu, práci Ekotýmu, organizování akcí pro celou školu a další kroky Ekoškoly. Konzultace je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí konzultovat aktivity zmíněné v předchozím bodě.

Více o nabídce zde.

Dagmar Bouchalová

Jsem učitelkou 1. stupně na ZŠ Trávník 27 v Přerově. Ve školství pracuji 17 let. Jsem koordinátorkou programu Ekoškola  
a koordinátorkou EVVO. Zabývám se také přípravou a realizací dlouhodobých školních environmentálních projektů. Snažím se, aby Ekotýmáky a kolegy naše společná práce zaujala, rozvíjela, obohacovala a užili jsme si u ní hezké a příjemné chvíle. Myslím, že nás to ve škole společně prostě „ baví “.

Co nabízím:

Úvodní konzultaci - konzultace je určena základním a středním školám se zájmem o program Ekoškola, nebo i těm, co s realizací programu začínají. Určena je koordinátorovi programu.  Měla by přinést úvodní vhled, základní informace propojené s praxí a zkušenostmi s dlouhodobou realizací programu, odpovědi na otázky a pokusit se o společné nalezení řešení případných problémů a úskalí.

Prezentaci programu Ekoškola - je určena základním a středním školám se zájmem o program Ekoškola, nebo i těm co s realizací začínají. Určena je vedení školy, koordinátorovi, učitelům. Měla by přinést úvodní vhled a základní informace o programu propojené s praxí a zkušenostmi s dlouhodobou realizací programu.

Více o nabídce zde.

Dana Hozová

Jsem učitelkou v ZŠ Hulín s dvacetiletou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Seminář dobré praxe a konzultace. Využití principu „sedmi kroků“ v praxi a začlenění EVVO do výuky. Seminář je určen všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, nejen začínajícím, ale i  pokročilým.

Více o nabídce zde.

Mgr. Věra Pavlátová

Jsem zástupce ředitele, koordinátorka EVVO a ŠVP na Biskupském gymnáziu, ZŠ a MŠ Bohosudov, s dvacetiletou praxí. Koordinuji program Ekoškola a další aktivity spojené s environmentální výchovou, dále se věnuji psaní a realizaci celoškolních projektů různého zaměření. Mám již zkušenosti se spoustou výzev a grantů, zejména environmentálně zaměřených. Baví mě také práce se žáky v Ekotýmu a ráda vám pomůžu, aby se u vás Ekoškole dařilo.

Co nabízím:

Konzultace či seminář k realizaci programu Ekoškola se zaměřením EV ve výuce, projektová výuka - všem učitelům základních
a středních škol zapojených do Ekoškoly. Cílem podpory je poradit s 5. krokem EKOŠKOLY (EV ve výuce) a zároveň poradit s vhodnou formou naplnění témat Environmentální výchovy v rámci ŠVP, nejlépe formou projektů a projektových dnů.

Více o nabídce zde.

Ivona Smrčková 

Jsem učitelkou na ZŠ s dvacetiletou praxí. Na škole koordinuji environmentální výchovu a program Ekoškola. Ráda se s Vámi podělím
o náměty, jak pracovat s žáky na tématu Odpady, jak postupně realizovat změny ve třídách v souladu s udržitelným životem, jak předcházet vzniku odpadu a využívat recyklovatelné složky odpadu ve škole.

Co nabízím:

Seminář dobré praxe Ekoškoly. Seminář o tom, jak pracovat s žáky na tématu Odpady. Seminář nabízím učitelům základních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola a zejména těm, kteří chtějí získat náměty a inspiraci k začlenění tématu Odpady do plánu činnosti Ekoškoly.

Více o nabídce zde.

Jan Vrtiška

30 let jsem učil na základní škole ve Vraném nad Vltavou, od školního roku 2015/16 učím v ZŠ Jílové u Prahy. Přes 20 let jsem vedl přírodovědný oddíl Nezmaři a z jeho odchovanců založil ekocentrum Zvoneček. Do programu Ekoškola jsem zapojen od roku 2005, celou tu dobu jsem byl školním koordinátorem tohoto programu i dalších environmentálních aktivit školy i ekocentra. Rád pracuji s dětmi a snažím se u nich rozvíjet pocit odpovědnosti za vlastní chování a rozhodování, rád je motivuji a podporuji jejich aktivity. Budu se snažit využít svých zkušeností k tomu, abych vám pomohl při nejasnostech a nesnázích, které mohou nastat při realizaci programu ve vaší škole.

Co nabízím:

Konzultace k realizaci programu Ekoškola se zaměřením hlavně na práci Ekotýmu a na realizaci 7 kroků metodiky.

Konzultace nabízím všem učitelům základních a středních škol zapojených do Ekoškoly, kteří začínají s realizací programu Ekoškola
a zejména těm, kteří chtějí konzultovat práci s Ekotýmem, či si potřebují ujasnit obsah a realizaci 7 kroků metodiky.

Hospitace na náslechové učební jednotce týkající se témat Ekoškoly. Hodina se bude týkat vybraného tématu Ekoškoly a zahrnuje následný rozbor a pohospitační rozhovor.

Hospitace je určena všem učitelům základních a středních škol zapojených do programu Ekoškola, kteří chtějí získat nové zkušenosti se zařazováním témat Ekoškoly do výuky, se zadáváním práce, volbou aktivit a metod, kladením otázek, aktivizací žáků, rozdělením rolí
a jejich naplňováním v rámci vybraného tématu Ekoškoly.

Více o nabídce zde.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!