Maso a klima

ANALÝZA OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU KLIMATU

Chov hospodářských zvířat pro maso, vejce a mléko produkuje 10-15 % světových emisí skleníkových plynů. Jakou roli v tom hraje naše školní jídelna? Pojďte zjistit, jak na tom jste!

Co budete zjišťovat:
Jaké druhy masa a jaké množství spotřebujete ve vaší školní jídelně.

Co vám data ukáží:
Například kolik emisí produkuje vaše jídelna spotřebou masa a masných produktů a kolik stromů by to muselo neutralizovat. A mnohem víc.

Jak otestovat materiály z klimatické oblasti SPOTŘEBA MASA:

  • Vyplňte přihlášku do testování.
  • Přečtěte si úvodní metodiku!
  • Stáhněte si návod a tabulky.
  • Data získáváte zpětně a v rámci testování stačí jen za 1 měsíc. Budete potřebovat spolupráci s vedoucí školní jídelny.
  • Vyplňte nám zpětnou vazbu: ZPĚTNÁ VAZBA PO TESTOVÁNÍ
     

Stáhněte si testovací verzi materiálů a dejte nám zpětnou vazbu!

NÁVOD,
HODNOCENÍ A PLÁN

Návod na sběr dat,
vyhodnocení výsledků a nápady do plánu.

TABULKA PRO TERÉNNÍ SBĚR DAT
A VÝSLEDKOVÝ FORMULÁŘ

Zde si zapisujete všechna data
a zároveň vám vyjíždí výsledky a grafy.
Můžete vyplňovat i na počítači.

 

Proč se věnovatspotřebě masa?
Aneb trocha teorie pro zvídavé :-)

Potraviny živočišného původu jsou mnohem náročnější na výrobu než potraviny rostlinného původu. Chov hospodářských zvířat pro maso, vejce a mléko produkuje 10-15 % světových emisí skleníkových plynů. Zároveň využívá 70-80 % zemědělské půdy pro pěstování krmiv a pastvu. Je také jednou z hlavních příčin odlesňování a ztráty biodiverzity. Podíl emisí ze zemědělství v ČR je necelých 7 %, z toho větší polovinu má na svědomí výroba hnojiv (400 kg CO2eq na osobu a rok) a menší polovinu neefektivní trávení dobytka (380 kg CO2eq na osobu a rok).

Pokud chceme snižovat svou uhlíkovou stopu, nesmíme při výběru potravin zapomínat na jejich původ, vzdálenost, jakou k nám musí ujet, použitý obal nebo způsob výroby. Biopotraviny jsou šetrnější k půdě a ekosystémům, nepoužívají chemická hnojiva ani postřiky. I přes to však emise CO2 z biopotravin mohou být srovnatelné nebo i vyšší kvůli potřebě mechanicky obhospodařit větší plochy půdy. V tomto pracovním listu se tedy zaměříme pouze na srovnání různých druhů živočišných potravin, abychom zjistili, nakolik skladbou jídelníčku můžeme ovlivnit naši produkci emisí.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!