Loňská Kampaň OH pro akci

Využijte výsledky loňské Kampaně obyčejného hrdinství k propagaci vlastní činnosti, nebo jako lákací akci pro novou kampaň.

Vraťte se ke Kampani obyčejného hrdinství

  • Zrekapitulujte 1 nebo více ročníků Kampaně OH.
  • Udělejte si seznam výzev, kterým jste se věnovali, a dohledejte, jaké jste v nich měli výsledky. Pokud nemůžete najít své výsledkové listiny, napište nám.
  • Pokud jste se Kampaně zúčastnili vícekrát, porovnejte výsledky z jednotlivých ročníků.
  • Vyberte nejvýznamnější úspěchy. Pochlubte se svému okolí, čeho jste v některém z uplynulých ročníků dosáhli. Co mělo největší dopad na klima? Co bylo pro vás nejnáročnější, co vás nejvíce překvapilo...? Udržely se některé výzvy i po konci Kampaně?
  • Seznamte veřejnost s tím, jak jste se do kampaně zapojili. Ukažte tak, jak jednoduché může být začít s první změnou - a přidat tak svůj díl k velkému dopadu.
  • Využijte výstavu jako lákadlo pro letošní ročník kampaně OH.

Zjistěte:

  • kdo může poskytnou pro výstavu fotografie, články, obrázky a pod.
  • kdo má zájem se na přípravě a uskutečnění výstavy podílet. oslovte nejen Ekotým, ale i děti a rodiče a další dospělé z komunity, kteří mají o téma zájem.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!