Konference 2022

26. ledna 2022 proběhl 2. ročník Konference Ekoškoly: ZMĚŇME KLIMA. A bylo to zajímavé. Čtěte dál...

26. ledna 2022 proběhl on-line druhý ročník

konference Ekoškoly - Změňme klima

na téma KLIMA A NÁŠ STÁT

Konference byla určena zejména dětem a mladým lidem od 12 do 19 let. V 5 přednáškách a následné panelové diskuzi moderované Petrem Vackem podle otázek publika jsme hledali odpovědi na otázky:

Jak téma změny klimatu uchopit lokálně a prakticky?

Jak se změna klimatu projevuje v České republice?

Jak se můžeme do řešení problémů klimatické změny zapojit my sami?

Níže najdete záznamy z panelové diskuze i jednotlivých přednášek

Dejte nám zpětnou vazbu:

Zanechte nám po shlédnutí kterékoliv části konference (diskuze nebo přednášky) zpětnou vazbu (https://forms.gle/dpEANCcYGG2NTypN7), a získejte dvě inspirativní publikace k tématu změny klimatu v ČR.

KONFERENCE ZMĚŇMA KLIMA 2022 - diskuze

DOPADY ZMĚNY KLIMATU V ČR - Zdeněk Žalud

STUDENTI A KLIMATICKÝ AKTIVISMUS - Klára Bělíčková

STUDENTI SNIŽUJÍ EMISE VE MĚSTĚ - Michal Bačovský

ZMĚNA KLIMATU Z POHLEDU MÉDIÍ - Hana de Goeij 

ZELENÁ ENERGIE A ČR? - David Šeda

 

Zde nabízíme portréty přednášejících:

  Zdeněk Žalud

Na Mendelově univerzitě v Brně vyučuje předměty zaměřené na vazby mezi počasím a krajinou. Mladým lidem vzkazuje: O problémy se zajímejte, oslovujte rodiče, učitele nebo dokonce i místní politiky. Nenechte si vzít budoucnost! Aktivně za ni bojujte! V oblasti klimatu ještě rozhodně není pozdě.

  Michal Bačovský 

Ve Žďáru nad Sázavou je garantem koncepce Smart City, tedy „Chytrý Žďár“. 

Mladým lidem vzkazuje: „Můžete výrazně přiložit ruku k dílu. Právě od vás musí přijít impulzy ke změně fungování měst, protože dospělí se to bojí udělat. Osobní příklad vždy přesvědčí nejvíce.“

  Klára Bělíčková

Studuje střední školu a angažuje se v klimatickém hnutí Fridays for Future, které pořádá páteční stávky pro klima.

Mladým lidem vzkazuje: „Nezáleží na tom, kolik vám je let, do jaké školy chodíte nebo jaké máte zkušenosti. Každý z nás má sílu něco změnit. Nemusíte hned organizovat demonstrace, nemusíte hned vysadit celý les, každý první krůček se počítá.“

  David Šeda

Vykonává funkci programového manažera strategie udržitelnosti ve firmě zajišťující distribuci energií.

Mladým lidem vzkazuje: „Nepropadejte v souvislosti s ochranou životního prostředí panice – i malá změna v našem chování může mít dalekosáhlé pozitivní dopady. Důležité je táhnout za jeden provaz!“

  Hana de Goeij

Pracuje v celostátním médiu jako vedoucí udržitelného natáčení a obsahu.

Mladým lidem vzkazuje: "Změny klimatu jsou globální problém, každý z nás ale může přispět k jeho řešení. Stačí používat selský rozum. Klíčem k úspěchu je obecné snížení spotřeby čehokoliv. Umíte třeba štupovat ponožky?" 

Sledujte nás také na FB programu Ekoškola

Zaujalo vás téma, nebo akce samotná? Šiřte s námi informace o konferenci!

Přepošlete mail, odkaz na web, sdílejte na FB, nebo o akci řekněte dalším...

 

 

Za mediální podporu děkujeme časopisu Sedmá generace vydávanému Hnutím Duha.

Za financování konference děkujeme Nadaci OSF:

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!