Konference 2022

26. ledna 2022 proběhne 2. ročník Konference Ekoškoly: ZMĚŇME KLIMA. Těšit se můžete na přednášky i pestrou panelovou diskuzi, v níž budou panelisté odpovídat na otázky z publika. Konferenci bude také možné sledovat přes živý stream.

Letošní ročník konference se bude věnovat tématu Klima a náš stát, ve kterém vám ukážeme, jak se změna klimatu přímo projevuje u nás v České republice, jak s tématem pracují média či jaké jsou příklady dobré praxe, tedy jak můžeme přispět k řešení problémů klimatu my sami.

Konferenci připravujeme zejména pro žáky/žákyně a mladé lidi od 12 do 19 let. 

Počet účastníků na místě je omezen kapacitou sálu. V první a druhé vlně se mohou přihlásit školy zapojené do programu Ekoškola, nebo školy, které se zúčastnily akcí pořádaných programem Ekoškola. 

Další ale mohou konferenci sledovat přes živý stream. Přihlašování pro veřejnost bude otevřeno 5.12.2021

Konference se koná:

Kdy: 26. ledna 2022 od 14 do 17 hodin

Kde: prostory CIIRC ČVÚT, Praha – Dejvice

Moderovat konferenci bude známý herec Petr Vacek

Přednášející a degatující, na které se můžete těšit

  Zdeněk Žalud

Na Mendelově univerzitě v Brně vyučuje předměty zaměřené na vazby mezi počasím a krajinou. Mladým lidem vzkazuje: O problémy se zajímejte, oslovujte rodiče, učitele nebo dokonce i místní politiky. Nenechte si vzít budoucnost! Aktivně za ni bojujte! V oblasti klimatu ještě rozhodně není pozdě.

  Michal Bačovský 

Ve Žďáru nad Sázavou je garantem koncepce Smart City, tedy „Chytrý Žďár“. 

Mladým lidem vzkazuje: „Můžete výrazně přiložit ruku k dílu. Právě od vás musí přijít impulzy ke změně fungování měst, protože dospělí se to bojí udělat. Osobní příklad vždy přesvědčí nejvíce.“

  Klára Bělíčková

Studuje střední školu a angažuje se v klimatickém hnutí Fridays for Future, které pořádá páteční stávky pro klima.

Mladým lidem vzkazuje: „Nezáleží na tom, kolik vám je let, do jaké školy chodíte nebo jaké máte zkušenosti. Každý z nás má sílu něco změnit. Nemusíte hned organizovat demonstrace, nemusíte hned vysadit celý les, každý první krůček se počítá.“

  David Šeda

Vykonává funkci programového manažera strategie udržitelnosti ve firmě zajišťující distribuci energií.

Mladým lidem vzkazuje: „Nepropadejte v souvislosti s ochranou životního prostředí panice – i malá změna v našem chování může mít dalekosáhlé pozitivní dopady. Důležité je táhnout za jeden provaz!“

  Hana de Goeij

Pracuje v celostátním médiu jako vedoucí udržitelného natáčení a obsahu.

Říká: Starám se o to, abychom natáčeli naše seriály a show s ohledem na planetu a abychom k ohleduplnému chování inspirovali i naše diváky. 

Přihlašování pro veřejnost bude otevřeno 5.12.2021

Sledujte také náš facebook:u Ekoškoly: https://cs-cz.facebook.com/EkoskolaCZ/

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!