Konference 2021

Změňme klima - konference Ekoškoly

Konference Změňme klima!

V lednu 2021 proběhla konference programu Ekoškola a Mladých reportérů pro ŽP. Cílem konference bylo získat a diskutovat názory různých odborníků z různých oblastí na téma Klimatická změna. Celkem se všech přednášek i samotné konference zúčastnilo přes 900 lidí.Pokud si chcete přednášky a debaty zopakovat či si je pustit nově, máte možnost.

KONFERENCE ZMĚŇME KLIMA 

JAK KOMUNUKOVAT O ZMĚNĚ KLIMATU - Jan Krajhanzl

DATA O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ - Ondráš Přibyla

 CO MŮŽEME DĚLAT V ČASECH KLIMATICKÉ KRIZE - Tadeáš Žďárský

JAK DOBŘE UČIT O ZMĚNĚ KLIMATU - Petr Daniš

ČLOVĚK, VÍRA A PÉČE O SVĚT - Josef Prokeš

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!