Klimatické hry

Klimatické vzdělávací hry. Učení, které baví a pomáhá rozvíjet kompetence užitečné rpo život.

Herní klimatické lekce


Zariskujte si spolu
Najděte cestu bludištěm
Projděte si den s rodinkou Tchořových
Bojujte proti Stand by režimu
Snězte tolik, kolik můžete
Seznamte se s profesorem Pršálkem

To všechno s námi můžete zažít při klimatických hrách, které jsme vytvořili pro žáky ZŠ a studenty SŠ.

 

Co díky herním klimatickým lekcím získám?

- Zahrajete si s dětmi krátké i delší vzdělávací hry související s tématem změna klimatu (spotřebou, energiemi, souvislostmi…).
- Získáte více znalostí ohledně klimatických změn a opatření, která s nimi souvisí.
- Vstoupíte s dětmi do nelehkého tématu lehce a zábavně a vzbudíte tak větší zájem u dětí.

 

Jaké hry jsou v nabídce?

Hry pro 1. stupeň ZŠ:

Riskuj - Týmová hra, ve které si žáci ověří a získají nové znalosti zábavnou formou ve 3 variantách hry.
Najdi cestu - Žáci si vyzkoušejí, jaké mají znalosti z oblasti ekologického rovozu. Součástí hry jsou týmovací a pohybové aktivity. Po zodpovězení otázek získají kód, díky kterému mohou zkusit projít bludištěm.
Můj den - Zamyšlení se nad tím, jaké činnosti během dne ovlivňují klima. V týmech pak žáci vytvoří návody, jak dopad na klima u jednotlivých činností snížit. Na závěr si každý zvlášť stanoví 3 předsevzetí, u kterých činností by sám chtěl své chování změnit.
Já a můj život - Žáci si vyzkouší, prostřednictvím zážitkové strategické hry, jak se může v rodině hospodařit s jídlem. V rámci hry musí promýšlet své zásoby, vyhodnocovat i vymýšlet strategie, jak pokrýt svou denní potřebu jídla i jak nakládat s přebytečným jídlem.

 

Hry pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

Riskuj - Týmová hra, ve které si žáci ověří a získají nové znalosti zábavnou formou ve 3 variantách hry (stejný princip jako u 1. st., ale složitější otázky).
Najdi cestu - Žáci si vyzkoušejí, jaké mají znalosti z oblasti ekologického rovozu. Součástí hry jsou týmovací a pohybové aktivity. Po zodpovězení otázek získají kód, díky kterému mohou zkusit projít bludištěm (stejný princip jako u 1. st., ale složitější otázky).
StandBy - Cílem všech je snažit se ve svých fiktivních domovech vypnout co nejvíce spotřebičů a ušetřit tak co nejvíc peněz i emisí CO2.
Já a můj život - Žáci si vyzkouší, prostřednictvím zážitkové strategické hry, jak se může v rodině hospodařit s jídlem. V rámci hry musí promýšlet své zásoby, vyhodnocovat i vymýšlet strategie, jak pokrýt svou denní potřebu jídla i jak nakládat s přebytečným jídlem.

 

Pokud vás naše hry zaujaly, klikněte na tlačítko a dejte nám vědět, o jakou hru máte zájem:

Chci získat hru

 

 

Herní klimatické lekce vznikly díky projektu "Herní klimatické lekce, aneb jak nejlépe připravovat děti na klimatické změny"

Projekt vytváří nové a snadno uchopitelné nástroje a přístupy vedoucí ke vzdělávání o změně klimatu pro učitele, rodiče, vedoucí zájmových organizací, pořadatele akcí pro veřejnost a další, kteří se podílejí na výchově, vzdělávání a vedení dětí v rámci měst a obcí.

Skrze rychlé zážitkové hry a únikovou hru děti rozvíjí týmovou spolupráci, získávají faktické informace o změnách klimatu, adaptačních a mitigačních opatřeních a rozvíjí emoční a sociální inteligenci. Zároveň je hry vedou k porozumění vztahů mezi příčinou a následkem a zvyšují jejich motivaci se klimaticky angažovat.

Hry jsou navržené tak, aby se daly opakovat a tím pomáhaly dětem fixovat své vědomosti a prohlubovat znalosti.
 

Projekt je podpořen z rozpočtu ministerstva životního prostředí ČR.

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!