Jak na certifikaci

Zavádíme nový třístupňový model, který vám umožní větší flexibilitu na cestě k zelené škole.

Jak bude probíhat ocenění škol a představení jednotlivých cest

Od nového školního roku budou mít všechny Ekoškoly v ČR možnost získat tři stupně mezinárodního ocenění. Jedná se ocenění za projití Bronzové cesty, Stříbrné cesty a ocenění nejvyšší za projití Zelené cesty = získání Zelené vlajky (původně titul Ekoškola). Kromě absolvování jednotlivých cest nabízíme další variantu účasti v programu, a to status Zapojená škola, která využívá základních služeb programu bez potřeby získat ocenění.

!!! Pozor: Školy, které se k auditu (získání titulu nebo obhajobě titulu) přihlásily ve školním roce 2019/2020 a audit musely odložit, budou certifikovány dle podmínek a kritérií platných před změnou systému. Podrobnosti čtěte zde.

K novému systému jsme pro vás i aktualizovali kritéria. Věříme, že jsou přehlednější a logičtější, a že vám budou sloužit nejen jako sebehodnocení před auditem, ale i k průběžné práci, ujištění, zda jdete správným směrem, a k inspiraci, kam se posunout dál. Kritéria jsme konzultovali s odborníky z praxe i s vybranými učiteli a doufáme, že se vám s nimi bude dobře pracovat.

Pro školy, které se přihlásí k projití nebo obhajobě Zelené cesty (původně titulu Ekoškola) na podzim 2020 je připraven  přechodný systém. Určitě preferujeme hodnocení podle nových kritérií. Pokud však nastanou v některých bodech nejasnosti nebo velké rozdíly, zohledníme hodnocení podle původních kritérií.

Nyní podrobnosti ke jednotlivým oceněním.

Aktivní školy mohou získat ocenění za absolvování Bronzové cesty nebo Stříbrné cesty.

Zelená cesta vede k získání titulu Zelená škola (dříve titul Ekoškola) a je téměř totožná s cestou, která doposud vedla  získání titulu a zelené vlajky.

1. BRONZOVÁ CESTA

Zlepšujte s dětmi životní prostředí a dotkněte se každého ze 7 kroků Ekoškoly. Nastartujte tak práci v Ekoškole podle svých potřeb. Průvodcem Vám budou kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde) a bodové ohodnocení v nich. Pokud dosáhnete minimálního počtu bodů pro tuto úroveň, můžete s pomocí konzultanta a jeho zpětné vazby zjistit, zda jste se vydali správným směrem a získat tak certifikát za projití Bronzové cesty Ekoškoly.

Kdy se škola hlásí a zasílá podklady: škola se hlásí prostřednictvím on-line formuláře a zároveň s tím posílá podklady kdykoliv během roku, nejpozději však do 15.5.

Podklady, které škola zasílá:

Podklady k auditu škola odesílá prostřednictvím tohoto formuláře..

Zpětná vazba:

Zpětnou vazbu škola obdrží do 5 týdnů od přihlášení k auditu.

Bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Bronzová cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Bronzové cesty“ škola obdrží  e-mailem.

2. STŘÍBRNÁ CESTA

Pokračujte v práci s metodikou 7 kroků a prohlubujte své znalosti v tématech programu Ekoškola. Výběr kroku nebo kroků, kterým se chcete věnovat hlouběji, je na Vás. Průvodcem Vám opět budou kritéria. Zpětnou vazbu získáte díky návštěvě konzultanta, který se sejde přímo s Ekotýmem, probere Vaše úspěchy a přidá svá doporučení. Získáte certifikát za projití Stříbrné cesty Ekoškoly.

Kdy se škola hlásí a zasílá podklady: škola se hlásí prostřednictzvím on-line formuláře a zároveň s tím posílá podklady kdykoliv během roku, nejpozději však do 15.5.

Podklady, které škola zasílá:

 • souhlas koordinátora a vedení školy
 • vyplněný formulář 8 otázek – Stříbrná cesta (ke stažení zde)
 • vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)
 • Analýza (i jen rozpracovaná)
 • Plán činností (i jen rozpracovaný)
 • případně fotografie dalších rozpracovaných materiálů

Podklady k auditu škola odesílá prostřednictvím tohoto formuláře.

Časová posloupnost: Do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, domluví se na termínu hodnotící konzultace a potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění. Hodnotící konzultace na škole by měla proběhnout do měsíce od přihlášení školy.

Hodnotící konzultace se odehrává na škole a trvá cca 2 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu a s žáky z Ekotýmu.

Zpětná vazba:

Zpětnou vazbu obdrží škola do 7 týdnů od přihlášení k školy. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „8 otázek – Stříbrná cesta“ a bude obsahovat ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu Ekoškola. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Stříbrné cesty“ škola obdrží poštou.

3. ZELENÁ CESTA

Získání titulu Ekoškola se, nyní Zelená škola oproti stávajícímu stavu prakticky nezmění. Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou Vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích minimální úrovně pro Zelenou vlajku, proběhne na Vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. Zelenou vlajku a další insignie následně škola dostane při slavnostní ceremonii

Kdy se škola hlásí: nejpozději do 31.10.2020

Časová posloupnost:

1. V termínu září až 31. 10. škola vyplní přihlášku k auditu. Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.

2. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu na email nebo telefonicky ozve konzultant Ekoškoly a společně si dohodnete termín konzultace k auditu. Během konzultace vám konzultant pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluvíte si termín auditu (audity probíhají od listopadu do května), který by měl proběhnout v době od listopadu do 1. května..

3. Po domluvě s konzultantem, zašle škola podklady k auditu prostřednictvím formuláře: podklady k auditu

Podklady, které škola zasílá:

Výstupy, které nám budete zasílat, není potřeba přepisovat či jinak upravovat. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná.

 • souhlas koordinátora a vedení školy
 • vyplněný formulář 8 otázek – Zelená cesta (ke stažení zde)
 • vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ZŠ a SŠ ke stažení zde, MŠ zde)
 • výstup z Analýzy – přehled silných a slabých stránek
 • Plán činností včetně monitorování a vyhodnocování
 • vyplněný příklad dobré praxe ze školy
 • fotografie nástěnky a Ekokodexu

Audit – hodnotící návštěva se odehrává na škole a trvá cca 4 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu, žáky z Ekotýmu a vedením školy. Přibližný průběh hodnotící návštěvy najdete zde.

Zpětnou vazbu (Zprávu z auditu) obdrží škola do 1 měsíce od auditu. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „Zpráva z auditu“ a bude obsahovat ocenění a doporučení ke všem 7 krokům v programu Ekoškola a ekologickému provozu na škole. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Zelené cesty“ a vlajku programu Ekoškola škola obdrží na Slavnostním předávání titulů v červnu.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se